Hrvatska potrošila 3,7 miliona evra na tužbe

Troškovi 15-godišnjeg vođenja tužbe Hrvatske protiv Srbije pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu iznose ukupno nešto više od 3,7 miliona evra, saopštilo je hrvatsko Ministarstvo pravosuđa.

Republika Srpska 04.06.2014 | 13:01
Hrvatska potrošila 3,7 miliona evra na tužbe


Hrvatska je tužila Srbiju zbog povrede odredbi Konvencije o sprečavanju i kažnjavanju zločina genocida, a Srbija je uzvratila kontratužbom za genocid nad Srbima na području Hrvatske od 1991. do 1995. godine.

U razdoblju od 1999. do 2014. godine nastajali su troškovi vezani za angažman advokata, intelektualne usluge i druge materijalne troškove, saopšteno je iz ministarstva.

Od ukupno navedenog iznosa, najveći dio sredstava utrošen je na angažman stranih advokata za zastupanje pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu, oko 3,1 miliona evra.

Na intelektualne usluge, koje uključuju troškove prevoda, članova tima,zastupnika, stručnjaka, analiza, prikupljanja i obrade podataka, utrošeno je oko 350.000 evra.

Materijalni troškovi, kao što su smještaj tima i svjedoka, dnevnice, avio-karte, štampanje podnesaka i slično, iznosili su oko 220.000 evra, navodi agencija Hina.

Hrvatska je 1999. godine podnijela Međunarodnom sudu pravde zahtjev za pokretanje tužbe zbog povrede odredbi Konvencije o sprečavanju i kažnjavanju zločina genocida protiv tadašnje Savezne Republike Jugoslavije.

Od 1999. godine Tužba je prošla kroz brojne faze postupka. Osim dostave pismenih podnesaka, održane su i dve usmene rasprave u Hagu - o nadležnosti Suda 2008. godine i rasprava o samom sporu ove godine.

Nakon 15 godina trajanja postupka, preostaje samo objava presude Međunarodnog suda, navodi agencija.

Komentari / 0

Ostavite komentar