Razgovor sa kandidatima

Komisija Narodne skupštine Republike Srpske za vođenje konkursnog postupka danas će obaviti razgovor sa kandidatima prijavljenim za izbor novog glavnog revizora Srpske.

Republika Srpska 10.10.2012 | 04:19
Razgovor sa kandidatima
Komisija Narodne skupštine Republike Srpske za vođenje konkursnog postupka danas će obaviti razgovor sa kandidatima prijavljenim za izbor novog glavnog revizora Srpske. Na konkurs za izbor glavnog revizora i njegovog zamjenika prijavilo se 16 kandidata, među kojima se nalaze revizori zaposleni u ministarstvima i revizorskim kućama. Komisiju koju je parlament Srpske izabrao u junu čine predsjednik – Uroš Gostić iz SNSD-a, te članovi Radmila Stojnić /SNSD/, Neđo Trninić /DNS/, Velimir Sakan /PDP/ i Zoran Latinović /SDS/. Nakon što komisija završi konkursnu proceduru, te pripremi rang-listu kandidata, glavnog revizora i njegovog zamjenika na period od sedam godina imenuje Narodna skupština na prijedlog predsjednika Srpske. Sadašnji glavni revizor Srpske je Boško Čeko, a njegov zamjenik je Dušan Ilić.