Nakon poplava prijete klizišta

U Banjaluci, iako je vodostaj Vrbasa u opadanju, još je premašena kota redovne odbrane od poplava za 60 centimetara, saopšteno je iz Uprave Civilne zaštite Republike Srpske.

Bosna i Hercegovina 21.05.2014 | 10:48
Nakon poplava prijete klizišta

 

U opštini Šamac voda i dalje lagano opada. U toku dana će biti nastavljena asanacija terena i odvoz krupnog otpada. Humanitarna pomoć koja je stigla dijeli se stanovnicima. Uveden je policijski sat od 22.00 do 6.00 časova.

Jutros će biti održana i sjednica Štaba za krizne situacije.

U opštinama Čelinac i Laktaši, Kostajnica i Kozarska Dubica i gradu Prijedoru vodostaji rijeka su u opadanju i u toku dana biće obavljena sanacija terena.

U opštini Jezero vodostaji rijeka su u opadanju, benzinska pumpa i ambulanta su i dalje djelimično zaplavljene, a Ulica 21. novembra je prohodna. U mjestu Prisoje i dalje je aktivno klizište. U selu Ljoljići aktivna su dva klizišta, a dio pristupnog puta selu je pod vodom, zbog pojave podzemnih voda.

U opštini Novi Grad vodostaj rijeke Sane je u opadanju, ali i dalje su u prekidu putni pravci Blagaj-Vitasovci i Blagaj–Radomirovac.

U opštini Teslić u toku dana će se obići klizišta kojih ima oko 150 i pristupiti raščišćavanju terena tamo gdje je to moguće.

U opštini Sokolac sutra će biti nastavljeni radovi na zaštiti kuća ugroženih od podzemnih voda, a i dalje je kvar na 10 kilovoltnom dalekovodu "Žepa-Sjeversko" i tri su trafo-stanice bez napona.

U opštini Bratunac evidentirano je 126 klizišta, a evakuisano je 170 lica. Blokirani su lokalni put Bratunac-Drinjača u mjestu Polom i Bratunac-Skelani u mjestu Žlijebac. Na područjima koja su bila obuhvaćena poplavom i koja su ugrožena klizištima vrši se dostava vode za piće, paketa sa hranom i lijekova.

U opštini Vlasenica brojni odroni na putnim komunikacijama su i dalje jedan od većih problema, a povremeno dolazi i do povremenih prekida u snabdijevanju vodom u dijelu opštine i u seoskim domaćinstvima, te vatrogasci sa cisternom vrše distribuciju vode za piće.

Klizište u Malom Zvorniku ugrozilo je stari most, dok je aktivno još oko 200 klizišta. Kilometri lokalnih puteva su uništeni ili oštećeni, dok je 200 kuća u klizištima i bujicama potpuno uništeno ili oštećeno toliko da u njima ne može da se boravi.

U Mjesnoj zajednici Boškovići oko 40 kuća nisu sigurne za život jer praktično tonu u zemlju. Izvršena je evakuacija stanovništva. Takođe u mjesnim zajednicama Malešević, Androvići, Kiseljak, Jasenica i Kamenica ima značajan broj ugroženih objekata iz kojih su ljudi evakuisani kod familije. Ukupno evakuisanih lica ugroženih klizištima je 400, a broj oštećenih i ugroženih objekata je 250.

Opštini Zvornik su neophodne pumpe za izvlačenje vode i topovi za sušenje i agregati.

Na području opštine Lopare do sada je evidentirano 270 klizišta koji su ugrozili elektro-instalacije, PTT instalacije i veliki broj kuća. Preko 150 kuća je direktno ugroženo, a preko 250 osoba evakuisano. Jedan manji dio opštine je bez napajanja električnom energijom, a ekipe će tokom dana nastaviti s radovima na otklanjanju kvara.

I u opštini Milići je aktivno više klizišta. U toku dana biće nastavljena primjena higijensko-epidemioloških mjera. Komisije za procjenu šteta nastaviće sa obilazkom terena i utvrđivanjem nastalih šteta.

U opštini Osmaci klizište je ugrozilo jedan stambeni objekat. U pojedinim mjesnim zajednicama još uvijek nemaju napajanje vodom, a PTT saobraćaj je i dalje u prekidu u mjestu Borogovo. Ekipe će i danas biti na terenu i pokušati otkloniti kvar.

U opštini Srebrenica broj klizišta stalno se povećava koja ugrožavaju lokalne i nekategorisane puteve. U toku dana biće nastavljena primjena higijensko-epidemioloških mjera po prijavi građana.

Veliki broj klizišta pojavio se i u opštinama Ugljevik i Šekovići.

U saopštenju se navodi da je Evropska komanda američkih snaga NATO obezbijedila pomoć u opremi u trajno vlasništvo Republičkoj upravi u vrjednosti od oko 700.000 dolara. Pomoć danas kreće iz Italije.

Republička uprava je, preko Ministarstva bezbjednosti BiH, prihvatila pomoć USAID-a koja se sastoji od četiri motorna čamca, određena kontakt osoba i čeka se dolazak istih.

Pomoć iz Azerbejdžana dopremljena je na sarajevski aerodrom i proslijeđena u kasarnu Oružanih snaga Butile radi razvrstavanja. Dio opreme se dodjeljuje Oružanim snagama, a ostatak na entitetske uprave civilne zaštite i Odjeljenje za javnu bezbjednost Brčko distrikta.

Komentari / 0

Ostavite komentar