Nema spornog pesticida u RS

Pesticid furadan 35 ST koji se koristi za zaštitu sjemena, a koji je zbog trovanja većeg broja autohtonih vrsta ptica u Srbiji povučen sa tržišta ne nalazi se na listi registrovanih sredstava za zaštitu bilja u RS, pa ga samim tim i nema na tržištu, tvrde nadležni.

Republika Srpska 13.05.2014 | 09:29
Nema spornog pesticida u RS

U Poljoprivrednoj inspekciji RS kažu kako njihove kontrole sprovode upravo na osnovu liste registrovanih sredstava za zaštitu, koju je sačinilo Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS, i dodaju kako po ovom pitanju nije bilo nikakvih problema.

"Republička fitosanitarna inspekcija prilikom uvoza kontroliše sve pošiljke sredstava za zaštitu bilja i nije moguće da se na tržište uvezu sredstva koja se ne nalaze na listi dozvoljenih. Kada bi uvoznik eventualno pokušao to da učini, Inspekcija bi zabranila uvoz te pošiljke i naložila njeno vraćanje", kazala je Dušanka Makivić, portparol Inspektorata RS.

Kako je rekla, u 2013. prilikom uvoza pregledano je preko 150 pošiljki sredstava za zaštitu bilja u kojima nisu utvrđene nepravilnosti i nije bilo slučajeva zabrane uvoza istih.

"Takođe, ni u proteklim godinama nisu zabilježene nepravilnosti kada je riječ o vrsti sredstava za zaštitu bilja koja se prometuju na našem tržištu. U pojedinačnim slučajevima inspektori u maloprodaji zatiču sredstva kojima je istekao rok trajanja, te nalažu njihovo povlačenje iz prometa", kazala je Makivićeva.

Pojašnjava kako Ministarstvo vodi listu sredstava za zaštitu bilja na osnovu donijetih rješenja o registraciji, koja se objavljuje u "Službenom glasniku RS" i sadrži podatke o nazivu sredstva, namjeni, aktivnoj materiji, proizvođaču, zastupniku, datumu izdavanja rješenja i roku važenja istog.

Inače, uvidom u listu dozvoljenih sredstava, koja sadrži 582 pesticida za koje je dozvoljen uvoz, nalazi se i ime proizvođača spornog proizvoda, ali ne i sam proizvod.

Takođe, na listi nema nijednog proizvoda koji sadrži karbofuran, organsko jedinjenje koje je osnovni sastojak spornog pesticida.

Komentari / 0

Ostavite komentar