Otvoren Centralni matični registar

U prostorijama federalnog Ministarstva unutrašnjih poslova /MUP/ danas je svečano otvoren Centralni matični registar Federacije BiH /FBiH/, čime će građanima rođenim u FBiH biti omogućeno da vade izvode i uvjerenja iz matičnih knjiga u bilo kojoj matičnoj kancelariji u FBiH, bez obzira na mjesto prebivališta.

Bosna i Hercegovina 12.05.2014 | 16:13
Otvoren Centralni matični registar

Federalni ministar unutrašnjih poslova Predrag Kurteš i zamjenik šefa Delegacije EU u BiH Renco Davidi simbolično su u funkciju pustili server sobu i Jedinstveni centralni registar FBiH, čime je zvanično počela
testna faza funkcionisanja Centralnog matičnog registra FBiH.

Na osnovu Zakona o matičnim knjigama FBiH, koji je stupio na snagu 12. maja 2012. godine, federalni MUP imao je obavezu da u roku od dvije godine implementira Zakon i obezbijedi preduslove za njegovu primjenu u 78 opština u FBiH i gradu Mostaru.

Implementacija Zakona podrazumijevala je pripremu i donošenje devet podzakonskih akata, stavljanje u pravni promet novih obrazaca izvoda i uvjerenja iz matičnih knjiga koji su trajnog karaktera i jedinstveni za cijelu FBiH.

To znači i uspostavljanje Matičnog registra, kao jedinstvene elektronske baze podataka u čijem će se Jedinstvenom centralnom registru nalaziti lični podaci građana iz svih matičnih knjiga koje se vode u
FBiH.

Kurteš je rekao da danas počinje eksperimentalna faza funkcionisanja Matičnog registra FBiH koja će trajati do 30. juna, od kada će registar biti u potpunoj operativnoj primjeni.

"Biće uneseni i lični podaci građana iz opština Tuzla i Centar Sarajevo, što do sada nije moglo biti učinjeno zbog otklanjanja posljedica koje su nastupile nakon protesta od 6. i 7. februara ove godine", naveo je Kurteš.

Davidi je rekao da će elektronske matične knjige omogućiti značajno smanjenje broja zaposlenih koji rade na ručnoj obradi ovih podataka, tako da će time biti obezbijeđene dodatne uštede u budžetu, a cjelokupan sistem će poštovati najviše bezbjednosne standarde obrade ličnih podataka i dokumenata koji se primjenjuju u zemljama EU.

Savjetnik federalnog ministra unutrašnjih poslova Dragan Mioković rekao je da se danas pušta u operativnu fazu Centralni matični registar, a u eksperimentalnu funkciju Matični registar FBiH.

"Što se tiče uvezivanja registara Republike Srpske i FBiH, nadležni entitetski ministri su već postigli operativni dogovor da se, nakon što registar FBiH bude u punoj operativnoj funkciji, pristupi razradi
tehničkih detalja s ciljem uvezivanja entitetskih regisistara. Prema procjeni stručnih ljudi, to bi se trebalo desiti naredne godine", pojasnio je Mioković.

Komentari / 0

Ostavite komentar