Poslanici u BiH najplaćeniji u Evropi!

Poslanici u PS BiH primaju više od 6 prosječnih plata u BiH i po ovom mjerilu zauzimaju ubjedljivo prvu poziciju u poređenju sa preostalih 30 evropskih zemalja iz analize...

Bosna i Hercegovina 06.05.2014 | 12:30
 Poslanici u BiH najplaćeniji u Evropi!

„Povodom pokrenute inicijative za smanjenje plata poslanika u Parlamentarnoj skupštini BiH, kao i naknadne inicijative za smanjenje plata zaposlenih u institucijama BiH, želimo ukazati na značaj reforme dosadašnjih praksi formiranja plata u svim institucijama na BiH nivou” navedeno je u saopštenju Centra za
istraživanja i studije GEA.

Ovaj Centar od 2010. godine ukazuje na problem enormnih primanja BiH parlamentaraca, a posljednja
analiza koja je rađena po tom pitanju je objavljena u aprilu 2013.godine. Podsjećamo da je analizom utvrđeno da su poslanici i delegati u PS BiH najplaćeniji parlamentarci u Evropi kada njihovu platu poredimo sa prosječnom platom u zemlji.„Poslanici u PS BiH primaju više od 6 prosječnih plata u BiH i po ovom mjerilu zauzimaju ubjedljivo prvu poziciju u poređenju sa preostalih 30 evropskih zemalja iz analize.
U ovim zemljama, poslanik u prosjeku zaradi 2,3 prosječne plate u svojoj zemlji.

BiH poslanici, kao što znamo, pored plate i paušala imaju pravo na dodatne naknade, tako da njihova mjesečna primanja često prelaze 6.000 KM, a dostižu i 7.000 KM” ističe se u saopštenju.


GEA je ponudila veoma jednostavne preporuke, za koje smatraju da su u potpunosti provodive, a koje su djelimično izražene u pokrenutoj inicijativi unutar PS BiH. Te preporuke su slijedeće : „Plate poslanika i delegata u PSBiH sistemski uskladiti sa platama u ostalim BiH institucijama, nadalje treba osigurati usklađenost visine plate poslanika i delegata sa visinom prosječne plate u BiH u maksimalnom odnosu 3:1. , ukinuti skrivene oblike plate, kao što je mjesečni paušal, i uvesti uskraćivanje naknade troškova poslanicima i delegatima koji odsustvuju sa sjednica Predstavničkog doma i Doma naroda” kaže se u saopštenju Kada je riječ o o platama u svim ostalim institucijama na bh nivou, očigledno je da i tu postoji velika potreba za usklađivanjem.

„Kako smo naveli u ranijoj analizi, bh institucije imaju oko 22 hiljade zaposlenih, a njihove plate se moraju uzeti u obzir kada se govori o administrativnom opterećenju Republike Srpske ili Federacije BiH” napominje se u njihovom saopštenju  Podsjećamo,  u budžetu institucija BiH za 2014. godinu rashodi za bruto plate i troškove zaposlenih iznose cijelih 644 miliona KM i zauzimaju 68% ukupnog
budžeta. Indikativno je da su ovi rashodi gotovo na istom nivou sa istim rashodima u Budžetu RS za 2014. godinu (657 miliona KM), iako je broj zaposlenih u državnoj upravi RS veći (oko 34 hiljade zaposlenih). ”To nam  sugeriše da je prosječna plata u BiH institucijama značajno viša. Ovdje želimo naglasiti važnost usklađivanja plata između različitih nivoa javnog sektora koji ne bi trebali jedni drugima predstavljati konkurenciju u zapošljavanju kvalitetnih kadrova.

Mnogi se sjećaju kada je u Banjaluci uspostavljena Uprava za indirektno oporezivanje BiH i kada su, zbog većih plata, mnogi službenici Poreske uprave RS prešli u tu instituciju” navodi se u saopštenju GEA.Ali  još važnije od toga potrebno je ponoviti osnovni princip koji bi trebao da važi za sve nivoe javnog sektora: svako radno mjesto u javnom sektoru ne treba biti plaćeno više od uporedivog radnog
mjesta u privatnom sektoru. Poruka je jasna: javni sektor ne smije biti nelojalna konkurencija privatnom sektoru na tržištu rada.

„O raznim negativnim posljedicama ovakvog stanja smo pisali u nedavnoj analizi Dakle, potrebno je mnogo usklađivanja” zaključuje se u saopštenju Centra za istraživanje i studije GEA. Podsjećamo
da je početkom mjeseca Predsjedavajući Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH Milorad Živković uputio u parlamentarnu proceduru Prijedlog zakona o utvrđivanju visine plate zaposlenih u institucijama BiH, kojim se predviđa smanjenja plata izabranih i imenovanih zvaničnika na nivou BiH.Predloženim zakonom uređivaće se način obračuna i visina plata izabranih i imenovanih zvaničnika u najvišim organima izvršne i zakonodavne vlasti u BiH u mandatnom periodu, te će se regulisati proces donošenja zakona o platama i naknadama ostalih zaposlenih u institucijama BiH i način njihovog finansiranja u prelaznom periodu.

Najviši koeficijent, prema ovom prijedlogu, imali bi članovi Predsjedništva BiH - 3,3, a slijede članovi
kolegijuma oba doma Parlamentarne skupštine, te predsjedavajući i zamjenici predsjedavajućeg Savjeta ministara BiH sa koeficijentom 3,2.Za poslanike i delegate u Parlamentarnoj skupštini 
je predviđen koeficijent 3,1, a za ministre i zamjenike ministara u Savjetu ministara BiH bi se primjenjivao koeficijent tri.

Visina osnovice neto plate u institucijama BiH, prema Živkovićevom prijedlogu, određivala bi se množenjem koeficijenta sa iznosom prosječne neto plate zaposlenih u BiH, koji utvrdi Agencija za
statistiku BiH za prethodnu godinu.Na osnovu ovog prijedloga, plata člana Predsjedništva BiH sa sadašnjih 4.750 bila bi smanjena na 2.750 KM, dok bi poslanici, odnosno delegati, umjesto nepune 4.000 KM primali platu od 2.600 KM.
 
 


 

Komentari / 8

Ostavite komentar
Name

era

05.05.2014 14:29

Malo li je 2750 ili 2600 plus upravni odbori , odvojeni život,smještaj i td.

ODGOVORITE
Name

yuko

05.05.2014 17:34

Najpoštenija od svih poslanika je Vesna Krstović-Spremo.

ODGOVORITE
Name

axxe

05.05.2014 19:27

Nisu oni krivi ba nego MI!

ODGOVORITE
Name

pajo

05.05.2014 20:21

ma oni i zarade . rade vise nego svabe

ODGOVORITE
Name

Đoda

05.05.2014 22:05

"njihova mjesečna primanja često prelaze 6.000 KM, a dostižu i 7.000 KM".A običan radnik u Republici Srpskoj toliko ni za godinu dana ne može zaraditi-350 maraka puta 12 mjeseci to je 4,200 maraka!!!A oni za mjesec ubace u džep do 7,000! Ovo zaista nigdje u svijetu nema.Cirkus od države.

ODGOVORITE
Name

Kele

06.05.2014 07:32

Sta ces. Sirotinji treba pomoci. Dajte im jos.lopovska posla

ODGOVORITE
Name

ne zaposlen

06.05.2014 09:09

Ma nek je i 6000,samo nek je redovna.

ODGOVORITE
Name

Md

06.05.2014 16:45

Koje rezultate postizu zasluzuju povećanje

ODGOVORITE