Usvojeno više izvještaja i informacija

 Narodna skupština Republike Srpske usvojila je danas izvještaj Garantnog fonda Srpske o radu i poslovanju za prošlu godinu, prema kojem je ovaj fond ostvario bruto dobit 403.228 KM.

 

Republika Srpska 29.04.2014 | 17:36
Usvojeno više izvještaja i informacija

Usvojen je i izvještaj Ombudsmana za djecu za 2013. godinu, u kojem se ukazuje na potrebu efikasnijeg djelovanja nadležnih organa u sistemskom pristupu u zaštiti djece radi smanjenja potrebe građana da se obraćaju ovoj instituciji.

Poslanici su usvojili i izvještaj o sprovođenju Strategije za borbu protiv nasilja u porodici u Srpskoj do 2013. godine, u kojoj se navodi da je prošle godine evidentirano 1.088 slučajeva nasilja u porodici, a
nadležnim tužilaštvima je dostavljeno 999 izvještaja protiv 1.143 počinioca, među kojim je 1.047 muškaraca i 96 žena.

Na sjednici je usvojen izvještaj o provođenju Akcionog plana za unapređenje položaja žene na selu za prošlu godinu, u kojem se navodi da su mjere i aktivnosti koje su planirane u okviru operativnog plana
provedene u potpunosti, čime su na terenu postignuti značajni rezultati.

Narodna skupština je usvojila izvještaj o realizaciji Programa rješavanja problema raseljenih lica, povratnika i izbjeglica za prošlu godinu, u kojem se navodi da su u osnovni ciljevi nastavak obnove i
rekonstrukcije stambenih jedinica i infrastrukture za potrebe raseljenih lica i povratnika u Republici Srpskoj i FBiH.

Primljen je k znanju izvještaj o pomilovanjima, prema kojem predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik u prošloj godini nije pomilovao ni jedno lice, a bilo mu je dostavljeno 58 izvještaja o molbama za pomilovanje.

Na sjednici parlamenta usvojena je informacija o obavezama koje za BiH proističu iz procesa pridruživanja EU sa pregledom mjera i aktivnosti realizovanih tokom prošle godine. Informacija se u prvom dijelu odnosi na politiku integrisanja, te sadrži pregled realizacije ugovornih, ali i drugih obaveza definisanih na sastancima Privremenog odbora i sektorskih privremenih pododbora koji su održani tokom 2013. godine.

Poslanici su usvojili informaciju o provođenju strategije bezbjednosti saobraćaja na putevima u Srpskoj od 2013. do 2022. godine, čiji je konačni cilj da ukupan broj poginulih lica na putevima u Srpskoj bude smaen za 50 odsto.

Narodna skupština Srpske usvojila je odluku o prihvatanju zaduženja Srpske prema Međunarodnoj asocijaciji za razvoj Svjetske banke po projektu energetske efikasnosti u iznosu od 12,8 miliona američkih dolara, što je 40 odsto ukupnog kredita za BiH koji iznosi 32 miliona američkih dolara.

Usvojena je i odluka o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o platama u instituciji Ombudsmana za djecu kako bi se isplate plata obezbijedile u skladu sa Pravilnikom i budžetskim sredstvima za tu namjenu.

Narodna skupština je razriješila Radomira Pašića članstva u skupštinskom odboru za predstavke i društveni nadzor i umjesto njega imenovala Darka Banjca iz SDS-a.

Dmitar Vračar je imenovan za člana Nezavisnog odbora koji se bavi izborom direktora policije Srpske.

Za člana Upravnog odbora RTRS-a iz reda srpskog naroda izabrana je Dara Cvijetić.

Sjednica Narodne skupštine Republike Srpske završena je usvajanjem ovih tačaka.


Komentari / 0

Ostavite komentar