Revizija: Deficit budžeta RS-a iznosi 126 miliona KM

Glavna služba za reviziju javnog sektora Republike Srpske utvrdila je deficit od 126 miliona u budžetu RS-a za 2011.

Republika Srpska 23.09.2012 | 14:02
 Revizija: Deficit budžeta RS-a iznosi 126 miliona KM
Glavna služba za reviziju javnog sektora Republike Srpske utvrdila je deficit od 126 miliona u budžetu RS-a za 2011.godinu, dok je vlada Aleksnadra Džombića na toj stavci prikazala deficit od 54 miliona. Međutim, problem se ponovo pojavio u razlikama kada je u pitanju deficit, odnosno pitanje budžetskih rashoda. Naime, Čeko pojašanjava da je Ministarstvo finansija RS-a u svom izvještaju navelo deficit od oko 54 miliona KM, ali i stvorene obračunske obaveze od 62 miliona, tako da je sa stanovišta revizije to faktički deficit od oko 116 miliona, s tim što je Glavna služba za reviziju "našla“ da je i ta cifra veća za još oko 10 miliona. On objašnjava da su obračunske obaveze ustvari stvoreni rashodi budžetskih korisnika za koje nisu planirana sredstva u 2011. "U tome najviše prednjači Agencija za agrarna plaćanja s oko 35 miliona“, precizira glavni revizor. Izvještaj Glavnog revizora Republike Srpske po izvršenoj reviziji konsolidovanog izvještaja Budžeta RS-a i reviziji finansijskih izvještaja budžetskih korisnika RS za 2011. dostavljen je na razmatranje Narodnoj skupštini RS-a, a Čeko pretpostavlja da će biti razmatran nakon lokalnih izbora. Svoj komentar o završenoj reviziji još nije dao premijer Republike Srpske Aleksandar Džombić ističući da će o razlici između revizorskog izvještaja i onoga što je prikazalo Ministarstvo finansija o deficitu u budžetu moći da govori kada dobije detaljno obrazloženje od resora za reviziju u Ministarstvu finansija. Za Vladu RS je, tvrdi, bitno da je deficit u budžetu znatno manji nego u prošloj godini. Treba reći da i u 2010.godini revizija i Vlada RS-a nisu imali iste podatke o deficitu. Revizija je za tu godinu utvrdila da je kumulirani deficit s 31.decembrom 2010. veći od iskazanog za 105.811.757 KM i sastoji se od razlike utvrđenog deficita za 2010. godinu (64.789.890 KM) i nekorigiranog početnog stanja po deficitu iz 2009. godine (41.011.867 KM). Vlada je u svom izvještaju iskazala ukupni tekući deficit u iznosu od 282.978.680 KM, dok je revizija utvrdila, da tekući deficit iznosi 347.778.570 KM. Za Džombića je bitno da se deficit smanjuje. "Deficit je sada praktično 1,5 posto bruto domaćeg proizvoda i on se svake godine smanjuje", rekao je Džombić.