Treći hrvatski kanal u BiH!?

Savjet ministara BiH dostavio je Parlamentarnoj skupštini Prijedlog zakona o izmjenama I dopunama Zakona o Javnom RTV sistemu BiH kojim se predviđa uvođenje RTV kanala na hrvatskom jeziku.

Bosna i Hercegovina 25.04.2012 | 09:38
Treći hrvatski kanal u BiH!?

Prema predloženom zakonu, osim postojeća tri kanala u okviru Javnog RTV sistema BiH – RTRS, BHRT i RTVFBiH
– uvodi se i četvrti, RTVH – kanal na hrvatskom jeziku.
S obzirom da se uvodi još jedan RTV kanal, javnim emiterima smanjuju se sredstva koja su im pripadala po osnovu raspodjele neto prihoda od marketinškog oglašavanja i naplaćene RTV takse na teritoriji BiH.
Na osnovu ove odredbe, RTRS, RTVFBiH i novoosnovanom kanalu RTVH pripadalo bi po 20 odsto od neto prihoda od marketinškog oglašavanja i 20 odsto od ukupnog iznosa RTV takse, dok se procenat navedenih prihoda za BHRT sa 50 odsto smanjuje na 40 odsto.
U prijedlogu zakona navodi se da pri dodjeljivanju frekvencija javnim RTV servisima Regulatorna agencija za komunikacije /RAK/ mora zadovoljiti uslov kojim bi se obezbijedilo da što veći broj stanovnika BiH imati
nesmetan prijem programa BHRT, RTRS, RTVFBiH i RTVH.
Predloženim zakonom definiše se da u Odbor Javnog RTV sistema BiH, osim sadašnjih 12 članova, ulaze i članovi UO RTVH.
Prijedlog zakona, koji je Savjet ministara BiH usvojio sredinom januara, upućen je parlamentu 14. aprila.
Inicijativu za pokretanje RTV servisa na hrvatskom jeziku pokrenuo je Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH u septembru 2008. godine.
Usvojenim zaključkom Savjet ministara BiH obavezan je da odmah pokrene postupak osnivanja RTV kanala na hrvatskom jeziku u okviru Javnog RTV sistema BiH.
Za realizaciju zaključka Doma naroda bilo je zaduženo Ministarstvo komunikacija i transporta, koje je osnovalo komisiju koju su činili predstavnici Ministarstva, Parlamentarne skupštine, RAK-a i javnih RTV servisa.
Utvrđivanju prijedloga zakona kojim se predviđa osnivanje RTV kanala na hrvatskom jeziku prethodile su konsultacije sa relevantnim institucijama, te izrada projektnih materijala, navodi se u obrazloženju prijedloga zakona koji je parlamentu dostavio Savjet ministara BiH.

Komentari / 0

Ostavite komentar