Žiranti traže jedinstvenu sudsku praksu

Udruženje za zaštitu žiranata BiH zatražiće od Narodne skupštine i Vrhovnog suda Republike Srpske donošenje zakona i usvajanje jedinstvene "sudske prakse" radi zaštite položaja žiranata sa problemima nastalim iz ugovora o kreditima, zaključeno je na javnoj tribini u Modriči.

Republika Srpska 17.04.2014 | 11:05
Žiranti traže jedinstvenu sudsku praksu
Udruženje za zaštitu žiranata BiH zatražiće od Narodne skupštine i Vrhovnog suda Republike Srpske donošenje zakona i usvajanje jedinstvene "sudske prakse" radi zaštite položaja žiranata sa problemima nastalim iz ugovora o kreditima, zaključeno je na javnoj tribini u Modriči.Predsjednik Udruženja Jovica Cvjetković rekao je sinoć na ovom skupu da će u narednom periodu na javnim tribinama u većini gradova Republike Srpske žiranti ukazati na prevare banaka i mikrokreditnih organizacija, kao i primjenu zakona i neujednačenu sudsku praksu u sudovima Republike Srpske i na nivou BiH. Učesnici tribine "Prevare banaka i nezakonite presude sudija" ukazali su da je nedopustivo da banka obavezuje žirante da vraćaju kredit, a da prije toga nije primorala dužnika da plaća svoju obavezu iz primanja, raspoložive imovine ili drugih izvora. Učesnici tribine istakli su da je nedopustivo i aktiviranje administrativne zabrane za žirante, kao i vođenje izvršnih i drugih postupaka za prinudnu naplatu od žiranta dok se ne iskoriste sve mogućnosti naplate od dužnika. Zato što su banke i MKO davale kredite licima za koja su znale, ili su morale znati, da su prezaduženi, mišljenje je učesnika tribine, i one moraju snositi posljedice. Na skupu je ukazano da je veliki broj lica dobio kredite kod banaka i MKO na osnovu prevare žiranata, pa i falsifikovanja potpisa, ličnih podataka ili kompletne dokumentacije, a ni takve činjenice sudovi nisu uvažavali u donošenju presude na štetu žiranata. Ima presuda u kojima su žiranti oslobođeni obaveza vraćanja tuđeg duga, a takve presude Udruženje dostavlja žirantima i njihovim advokatima uz pouku na koji način voditi proces. Advokat Jovica Radulović rekao je da sud "preskače" Zakon o bankama, iako je njime propisan način i postupak odobravanja kredita pojedincima i sankcije za kršenje ovog zakona. Tribini je prvi put prisustvovao i predstavnik nekog suda, sudija Osnovanog suda u Modriči Goran Popović angažovan na izvršnom postupku, koji je ukazao na opasnosti od nepoštivanja zakonom propisanih rokova, zbog kojih je veliki broj žiranata izgubio sudski spor. Prema podacima Udruženja u BiH ima oko 100.000 lica koja su, ukupno 300.000 puta bili žiranti. Procjenjuje se da na području Modriče ima blizu 4.000 prevarenih žiranata. Prošlih godina u BiH je 20.000 žiranata vratilo preko 25 miliona KM tuđih kredita. Zbog prevare i nemogućnosti zaštite u Srpskoj je 30 žiranata izvršilo samoubistvo. Zbog broja prevarenih žiranata i načina rješavanja odnosa žiranata i dužnika, ovo prijeti da preraste u društveni problem, konstatovano je na tribini u Modriči.

Komentari / 0

Ostavite komentar