Smanjenje plata direktorima (VIDEO)

Vlada Republike Srpske utvrdila je Prijedlog ugovora o radu između poslodavca i direktora javnih preduzeća i izvršnih direktora u tim preduzećima, kojim je regulisano da plata direktora, zajedno sa ostalim primanjima po osnovu radnog odnosa, ne može biti veća od 3.

Republika Srpska 26.03.2014 | 18:34
Smanjenje plata direktorima (VIDEO)
Vlada Republike Srpske utvrdila je Prijedlog ugovora o radu između poslodavca i direktora javnih preduzeća i izvršnih direktora u tim preduzećima, kojim je regulisano da plata direktora, zajedno sa ostalim primanjima po osnovu radnog odnosa, ne može biti veća od 3.000 KM, uvećana za 0,5 odsto za svaku navršenu godinu radnog staža i pripadajuće poreze i doprinose. Ugovorom je takođe regulisano i da plata ne smije biti veća od 2.500 KM za izvršne direktore, uvećana za 0,5 odsto za svaku navršenu godinu radnog staža i pripadajuće poreze i doprinose. Opozicija se pita šta je Vlada do sada čekala. Generalni direktori do 3.000, a izvršni do 2.500 maraka. Vlada je obavezala predstavnike državnog kapitala i nadzorne odbore u javnim preduzećima da, u roku od 30 dana od dana donošenja ovog zaključka, ponude na potpis, direktorima i izvršnim direktorima javnih preduzeća predmetne ugovore. Vlada je, takođe, zadužila nadležne organe u javnim preduzećima, ustanovama, agencijama i vanbudžetskim fondovima da utvrde visinu iznosa naknade za rad članova nadzornih i upravnih odbora, koji ne može biti veći od 500 KM. Šta su čekali do sada, pita opozicija. U Savezu sindikata pozdravljaju smanjenje plata, ali se i oni pitaju zašto to nije učinjeno prije dvije godine, kada je ta mjera i najavljena. Poslodavci smatraju da dobre direktore treba stimulisati, bez obzira na to kolika im je plata. Vlada je donijela i zaključak u vezi sa služebnim putovanjima direktora u inostranstvo, prema kojem direktori, za svako službeno putovanje u inostranstvo, treba da traže saglasnost Vlade, kao i da u roku od 7 dana od tog putovanja dostave pisani izvještaj Vladi Srpske. BN TV https://www.youtube.com/watch?v=8O3Z4LGNbb8

Komentari / 0

Ostavite komentar