Bez Komisije za utvrđivanje sukoba interesa

Zbog problema na relaciji Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije BiH - Centralna izborna komisija /CIK/ BiH, kojima se danas bez konkretnog rješenja bavila Ustavnopravna komisija Predstavničkog doma parlamenta BiH, i dalje je neizvjesno kada će profunkcionisati Komisija za odlučivanje o sukobu interesa.

Republika Srpska 25.03.2014 | 15:13
Bez Komisije za utvrđivanje sukoba interesa
Zbog problema na relaciji Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije BiH - Centralna izborna komisija /CIK/ BiH, kojima se danas bez konkretnog rješenja bavila Ustavnopravna komisija Predstavničkog doma parlamenta BiH, i dalje je neizvjesno kada će profunkcionisati Komisija za odlučivanje o sukobu interesa. Razmatrajući zastoj u postizanju sporazuma između CIK-a i antikorupcione agencije o preuzimanju zaposlenih iz CIK-a, Komisija je utvrdila da treba sačekati da u Savjetu ministara BiH bude završen započeti postupak za autentično tumačenje u vezi sa zakonskim odredbama kojima se tretira ovo pitanje. Predsjednik CIK-a Stjepan Mikić podsjetio je članove Ustavnopravne komisije da je Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije bila dužna u roku od 60 dana nakon stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti BiH sklopi sa CIK-om sporazum o preuzimanju zaposlenih koji su radili na pitanjima sukoba interesa. "Sve je usaglašeno osim broja zaposlenih, a problem je mjesto šefa Sektora za pravne poslove i provođenje zakona o sukobu interesa, za kojeg u Agenciji kažu da nisu u mogućnosti da svojim pravilnikom obezbijede slično radno mjesto ili položaj sličan poziciji šefa sektora", precizirao je Mikić. Iako određeni broj članova Ustavnopravne komisije smatra da Komisija nije prava adresa za razmatranje ovog problema, upozoreno je da pravilnik ne može biti iznad Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sukobu interesa koji propisuje da Agencija i CIK treba da potpišu sporazum o preuzimanju zaposlenih u CIK-u koji su se do stupanja na snagu ovog zakona bavili poslovima u vezi sa sukobom interesa. Izmjene i dopune Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti BiH stupile su na snagu 19. novembra prošle godine. Ovim izmjenama i dopunama propisano je formiranje Komisije za utvrđivanje sukoba interesa u institucijama vlasti BiH na koju bi bile prenesene nadležnosti CIK-a, koji se do sada bavio pitanjem sukoba interesa. Komisiju će činiti po tri člana Predstavničkog doma i Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH, direktor i zamjenici direktora Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije. Budući da Komisija iz navedenih razloga još nije formirana, iako su za to istekli zakonom propisani rokovi, pitanjem sukoba interesa u institicijama vlasti BiH od donošenja zakona u BiH niko se ne bavi. CIK je dužan da Komisiji nakon njenog formiranja dostavi sve započete predmete o utvrđivanju sukoba interesa.

Komentari / 0

Ostavite komentar