Nezadovoljstvo radom pravosudnih organa BiH

Predsjednik Vlade Republike Srpske Aleksandar DŽombić izrazio je nezadovoljstvo radom pravosudnih organa BiH prevashodno zbog nejednake primjene krivičnih zakona na teritoriji BiH i sporosti u procesuiranju predmeta ratnih zločina počinjenih na srpskim stanovništvom.

Republika Srpska 27.08.2012 | 18:38
Nezadovoljstvo radom pravosudnih organa BiH
Predsjednik Vlade Republike Srpske Aleksandar DŽombić izrazio je nezadovoljstvo radom pravosudnih organa BiH prevashodno zbog nejednake primjene krivičnih zakona na teritoriji BiH i sporosti u procesuiranju predmeta ratnih zločina počinjenih na srpskim stanovništvom.DŽombić je, tokom sastanka sa članovima iz RS u Nadzornom tijelu za praćenje provođenja državne strategije za rad na predmetima ratnih zločina, istakao da će Vlada Srpske učiniti sve kako bi bili obezbjeđeni neophodni uslovi za rad okružnih tužilaštava i sudova u Srpskoj na predmetima ratnih zločina, ali traži što hitnije ustupanje predmeta od Suda BiH nadležnim sudovima u Srpskoj. Premijer Srpske smatra neophodnim uvođenje normi i odgovornosti tužilaca kod procesuiranja ove vrste predmeta s ciljem osiguranja pravde, sigurnosti i jednakosti građana pred zakonom, a posebno da se obezbjedi, zaštita, podrška i isti tretman svih žrtava i svjedoka u postupcima pred svim sudovima u BiH. On je zadužio Goranu Zlatković, koja obavlja dužnost ministra pravde, da pripremi informaciju o Izvještaju Nadzornog tijela putem koje će se Vlada upoznati sa predloženim zaključcima ovog tijela i dati podršku njegovom radu, a posebno u dijelu koji se odnosi na dostavljanje predmeta ratnih zločina tužilaštvima i sudovima u Srpskoj od strane Suda i Tužilaštva BiH radi bržeg procesuiranja predmeta ratnih zločina. Članovi Nadzornog tijela upoznali su premijera DŽombića sa Izvještajem o radu ovog tijela za prvih šest mjeseci ove godine i konstatovali da se ne izvršavaju ciljevi utvrđeni državnom strategijom za rad na predmetima ratnih zločina. Oni su ocijenili zabrinjavajućim da pravosudne institucije na nivou BiH - Sud BiH kod osuđujućih presuda u predmetima ratnih zločina ne primjenjuje Krivični zakon bivše SFRJ, koji je bio na snazi u vrijeme izvršenja krivičnog djela i povoljniji za sve optužene, bez obzira na nacionalnost, već primjenjuje Krivični zakon BiH koji je stupio na snagu 2003. godine. Članovi Nadzornog tijela upoznali su premijera sa potrebom da Vlada Republike Srpske odobri novčana sredstva za jačanje kapaciteta u tužilaštvima, a sve u svrhu procesuiranja predmeta ratnih zločina, saopšteno je iz Biroa za odnose sa javnošću Vlade Srpske.