Turska shvatila realnost Republike Srpske

Islamolog Darko Tanasković ocijenio je da je Turska, premda nedovoljno, shvatila realnost postojanja, ustavnu poziciju i politički kapacitet Republike Srpske.

Republika Srpska 27.08.2012 | 11:39
Turska shvatila realnost Republike Srpske
Islamolog Darko Tanasković ocijenio je da je Turska, premda nedovoljno, shvatila realnost postojanja, ustavnu poziciju i politički kapacitet Republike Srpske. "To ne znači da neće i dalje raditi u smeru revitalizovanja i sužavanja njenih entitetskih prerogativa, ali uz delimično izmenjenu retoriku", rekao je Tansaković, koji je profesor na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu. On je istakao da u cjelini, turski uticaj na Balkanu raste, ali ne onim tempom i obimom koji bi zadovoljavao neoosmanističke ambicije Ankare i zato će Turska stalno smišljati nove inicijative i preduzimati razne korake, s velikom upornošću i istrajnošću, a sve sa istim konačnim ciljem. Tanasković objašnjava da aktuelne regionalne prilike i odnosi snaga i zainteresovanosti među vanregionalnim činiocima koji, ne od juče, utiču na ovdašnje prilike, stvaraju uslove da Turska, kojoj je Balkan jedan od strategijskih prioriteta tokom posljednje dvije decenije, bude u balkanskim poslovima aktivno prisutna više nego ranije. "Ona je u važnim bezbednosnim, privrednim, kulturno-obrazovnim i političkim domenima društvene stvarnosti već osvojila čvrste pozicije u Albaniji i Makedoniji, naglašeno je usredsređena na Kosovo i na Rašku oblast u Srbiji, a u BiH još nije onoliko bitan činilac koliko bi želela da bude, čak ni u Federaciji BiH iako nastoji da propagandno-psihološki i ekonomski pojača delovanje prema ovom složenom entitetu", rekao je Tanasković za "Ekstra magazin". On je istakao da je o pitanjima odnosa sa Turskom bilo razmimoilaženja između zvaničnog Beograda i Banjaluke u procjenama svrsishodnosti većeg otvaranja prema posredničkim inicijativama Ankare, što nije neobjašnjivo, s obzirom na različite međunarodne i statusne pozicije Srbije i Republike Srpske. Prema njegovom mišljenju, u međuvremenu je ostvaren znatno veći stepen sklada u gledanju na ulogu Turske u regionu i na način na koji Srbi kao cjelina treba da se postave prema onim aspektima neoosmanističke doktrine koji su suprotni srpskom državnonacionalnom interesu. Kada je riječ o nedavnim inicijativama za stvaranje balkanskog Beneluksa u koji bi ušla Albanija, Kosovo, Crna Gora i Makedonija, Tanasković ocjenjuje da takve ideje nemaju budućnost, ali da je već postojeća realnost uspostavljanje neformalne, a faktičke "velike Albanije", kao jedinstvenog i kontinuiranog, maksimalno čistog albanskog prostora koji iredintistički, prekogranično zahvata i dijelove teritorije susjednih država. Tanasković, koji je i bivši ambasador u Turskoj i Vatikanu, rekao je da već odavno, a od dolaska Erdogaonove Partije pravde i razvoja na vlast, sve intenzivnije teče proces "reislamizacije" turskog socijalnog ambijenta, a postepeno i institucija.