NBS oduzela dozvolu za rad Univerzal banci

Izvršni odbor Narodne banke Srbije odlučio je danas da oduzme dozvolu za rad Univerzal banci i imenovao Agenciju za osiguranje depozita za administratora.

Republika Srpska 31.01.2014 | 23:12
NBS oduzela dozvolu za rad Univerzal banci
Izvršni odbor Narodne banke Srbije odlučio je danas da oduzme dozvolu za rad Univerzal banci i imenovao Agenciju za osiguranje depozita za administratora. Utvrđeno je da se u prethodnom periodu finansijsko stanje te banke znatno pogoršalo, te da je banka dospela u stanje kritične potkapitalizovanosti i da je ugrožena likvidnost i kontinuitet poslovanja. Imajući u vidu da su se stekli uslovi za oduzimanje dozvole za rad, u skladu sa Zakonom o bankama, NBS je u cilju zaštite interesa deponenata i očuvanja stabilnosti finansijskog sistema donela navedenu odluku. Izvršni odbor je konstatovao da su oduzimanju dozvole prethodile aktivnosti koje su u dužem periodu bile usmerene na to da banka uskladi svoje poslovanje sa odredbama Zakona o bankama u delu koji se odnosi na kapital i pokazatelje poslovanja. Agencija za osiguranje depozita će tokom sledeće nedelje preduzeti sve aktivnosti iz svoje nadležnosti u cilju isplate osiguranih depozita u skladu sa Zakonom o osiguranju depozita.

Komentari / 0

Ostavite komentar