Danas je Dan bez duvanskog dima

Nacionalni dan bez duvanskog dima obilježava se posljednjeg januarskog dana.

Republika Srpska 31.01.2014 | 11:29
Danas je Dan bez duvanskog dima
Nacionalni dan bez duvanskog dima obilježava se posljednjeg januarskog dana. - Pušenje je jedan od pet faktora za nastanak i razvoj kardiovaskularnih oboljenja - sa pušenjem naučnici povezuju više od 40 različitih oboljenja i ono se nalazi na skali rizičnih ponašanja koja dovode do preranog umiranja", kaže Stela Stojisavljević, ljekar u Službi socijalne medicine Instituta za javno zdravstvo Srpske. Stojisavljevićeva precizira da u Republici Srpskoj 28,7 odsto odraslog stanovništva svakodnevno puši, a da je među svakodnevnim pušačima više od polovine onih koji puše 20 i više cigareta dnevno. Najveći broj svakodnevnih pušača je od 55. do 64. godine starosti. U Srpskoj je 2,3 odsto povremenih pušača, a povremeni pušači su češće žene od muškarca, i to starosne dobi od 25. do 34. godine. Prema rezultatima Istraživanja zdravlja stanovništva Republike Srpske iz 2011. godine, u značajno većem procentu puše muškarci nego žene, i u odnosu na republički nivo češće puše osobe sa osnovnom i srednjom školom. - Poređenjem rezultata Istraživanja zdravlja stanovništva Republike Srpske iz 2002. godine kada je procenat pušača bio 33,6 odsto i rezultata Istraživanja iz 2011. godine uočavamo pad učestalosti pušenja u populaciji odraslog stanovništva“, navodi Stojisavljevićeva i ocjenjuje da je tome doprinio set zakona o kontroli duvana Srpske, koji je donesen 2004. godine, kao i povećanje poreza i akciza na duvan i duvanske proizvode. Ona smatra da su povećanoj svijesti građana o štetnosti pušenja doprinijele i brojne promotivne aktivnosti, informativno-edukativne kampanje, rad sa pacijentima u zdravstevnim ordinacijama... - Kao i u većini zemalja u svijetu, tako i u Republici Srpskoj pušenje predstavlja jedan od vodećih javno-zdravstvenih problema. Osim višestrukih posljedica na zdravlje, pušenje ima i negativne ekonomske i socijalne posljedice“, upozorava ona. Stojisavljevićeva ističe da se u duvanskom dimu nalazi više od 4.000 štetnih hemijskih supstanici, od kojih je pedesetak na listi kancerogenih. Godišnje u svijetu umre više od pet miliona osoba starijih od 30 godina od posljedica pušenja, što otprilike znači jedan smrtni slučaj svakih šest sekundi. Prema procjeni Svjetske zdravstvene organizacije /SZO/, 42 odsto svih opstruktivnih bolesti pluća povezano je sa upotrebom duvana. "Ako posmatramo masovne nezarazne bolesti, pušenje je odgovorno za deset odsto smrtnih slučajeva od kardiovaskularnih bolesti, 22 odsto smrtnih slučajeva od kancerogenih oboljenja i 36 odsto smrtnih slučajeva od respiratornih oboljenja", napominje Stojisavljevićeva. Ona naglašava da je, prema podacima SZO, 12 odsto svih smrtnih slučajeva u svijetu kod osoba starijih od 30 godina u vezi sa pušenjem.

Komentari / 0

Ostavite komentar