Moguće gašenje nekih ambasada

BiH ima najviše ambasada u zemljama arapskog svijeta, ali od većine njih nije imala velike koristi, zbog čega bi neke mogle biti ugašene, a najbliža tome je ambasada u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, navedeno je u analizi Ministarstva inostranih poslova BiH.

Republika Srpska 06.08.2012 | 11:55
Moguće gašenje nekih ambasada
BiH ima najviše ambasada u zemljama arapskog svijeta, ali od većine njih nije imala velike koristi, zbog čega bi neke mogle biti ugašene, a najbliža tome je ambasada u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, navedeno je u analizi Ministarstva inostranih poslova BiH.Diplomatsko-konzularna predstavništva /DPK/ skoncentrisana su tako da neki dijelovi svijeta nisu nikako ili su slabo pokriveni, a nekoliko ambasada, uprkos velikim troškovima, nije ispunilo očekivanja, piše "Glas Srpske". Postojanje ambasada u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, Kataru, Kuvajtu i Saudijskoj Arabiji veoma je skupo i ne opravdava rezultate, pa se predlaže zatvaranje barem jedne od njih, obzirom da godinama nema unapređenja ekonomskih odnosa. BiH na azijskom kontinentu ima 12 ambasada, ali neke od njih ne opravdavaju postojanje, pa se preporučuje razmatranje mogućnost zatvaranja jednih, a kadrovsko jačanje drugih. U analizi je navedeno da BiH nije adekvatno zastupljena u Južnoj Americi, istočnoj Evropi i Africi. Ističe se da bi poseban prioritet trebalo da bude dat jačanju misija u Briselu kako bi mogle odgovoriti obavezama koje će rasti kako se BiH bude približvala EU. Ministarstvo inostranih poslova BiH napravilo je analizu stanja u diplomatsko-konzularnim predstavništvima BiH u svijetu na zahtjev Predsjedništva BiH, a ona sadrži i prijedlog mjera za unapređenje organizacije i poboljšanje rada ambasada.