Oružje uništavano nezakonito

U BiH oružje, municija i minsko-eksplozivna sredstva uništavani su mimo odluka Predsjedništva BiH, nezakonito na osnovu pojedinačnih odluka koje su potpisivane retroaktivno, za šta su odgovorni Ministarstvo odbrane i Oružane snage BiH, utvrdila je istražna komisija parlamenta BiH.

Republika Srpska 27.07.2012 | 11:32
Oružje uništavano nezakonito
U BiH oružje, municija i minsko-eksplozivna sredstva uništavani su mimo odluka Predsjedništva BiH, nezakonito na osnovu pojedinačnih odluka koje su potpisivane retroaktivno, za šta su odgovorni Ministarstvo odbrane i Oružane snage BiH, utvrdila je istražna komisija parlamenta BiH. Kako saznaje "Glas Srpske", Komisija, koja je u srijedu završil rad, utvrdila je da Zajednički štab Oružanih snaga i Ministarstvo odbrane BiH nisu vodili računa o uništavanju viška oružja, niti o izvozu naoružanja iz BiH. Utvrđeno je da od 2006. do 2010. godine nije bilo nikakvog nadzora nad procesom uništavanja viška naoružanja, te da odgovorni u Ministarstvu odbrane i Zajedničkom štabu Oružanih snaga BiH nisu pratili realizaciju uništavanja naoružanja i minsko-eksplozivnih sredstava, niti dalje postupanje sa delaborisanim elementima. Upravo zbog toga za veliku količinu eksploziva ne zna se gdje je završila, a to nije uspjela da otkrije ni ova komisija koja je počela da radi u februaru, piše list. Izvještaj Komisije sadrži 15 nalaza i dva zaključka, a većina govori o nezakonitostima i nepravilnostima u procesu uništavanja minsko-eksplozivnih sredstava, naoružanja i vojne opreme, i to zbog nedostatka procedura u Ministarstvu odbrane i OS BiH. To dokazuju i dokumenta i iskazi predstavnika te dvije institucije. Prema saznanjima "Glasa Srpske", Istražna komisija utvrdila je i da je potpisan Memorandum o razumijevanju i uništavanju minsko-eksplozivnih sredstava između Ministarstva odbrane i UNDP-a s jedne, i UNDP-a i "Unis-Pretisa" s druge strane, ali da nikad nije potpisan ugovor između Ministarstva i "Unis-Pretisa". To je prouzrokovalo da se cijeli proces uništavanja minsko-eksplozivnih sredstava vršio mimo procedura i kontrole Ministarstva odrbrane. Ministarstvo odbrane, mimo znanja i odluke Predsjedništva BiH, na osnovu pojedinačnih odluka ministara odbrane, odobravalo je izuzimanje minsko-eksplozivnih sredstava na revers u "Pretisu". Utvrđeno je i da je Ministarstvo odbrane potpisalo dokument kojim se izbjegava plaćanje PDV-a za opremu namijenjenu delaboraciji u komercijalnim kapacitetima, čime je oštećen budžet BiH. Predsjedavajući Istražne komisije Dušanka Majkić kaže da će poslije ovog nalaza Tužilaštvo imati pune ruke posla, jer zajedno sa pripadnicima Sipe treba da utvrdi krivicu onih koji su se neodgovorno ponašali. Izvještaj Komisije biće proslijeđen u oba doma parlamenta BiH, ali i Tužilaštvu.