Insistirati na provođenju Ustava Srpske

Vlada Republike Srpske usvojila je danas informaciju o postignutim rezultatima strukturalnog dijaloga u oblasti reforme pravosuđa u BiH sa zaključkom da učesnici pregovora iz Republike Srpske i dalje insistiraju na provođenju  Ustava Republike Srpske.

Republika Srpska 26.07.2012 | 16:11
Insistirati na  provođenju  Ustava Srpske
Vlada Republike Srpske usvojila je danas informaciju o postignutim rezultatima strukturalnog dijaloga u oblasti reforme pravosuđa u BiH sa zaključkom da učesnici pregovora iz Republike Srpske i dalje insistiraju na provođenju  Ustava Republike Srpske. Savjetnik ministra pravde Republike Srpske  Nikola Kovačević rekao je novinarima da je  Srpska ostala pri stavovima da  su Sud i Tužilaštvo BiH  neprihvatljivi u ovakvom obliku. Kovačević, koji je i  član radne grupe za reformu pravosuđa U BiH, kaže da je  nedopustivo   da Sud BiH retroaktivno primjenjuje Krivični zakon BiH, kao i da može izuzimati predmete iz nadležnosti okružnih, odnosno kantonalnih sudova za krivična djela koja su predviđena krivičnim zakonima entiteta. On je naglasio  da Republika Srpska insistira da se ova pitanja riješe tako što će, kada je riječ o Sudu BiH,  budućim zakonom biti predviđeno osnivanje   prvostepenog  i drugostepenog  suda. „U Ustavu Srpske jasno stoji da Visoki sudski i tužilački savjet Republike Srpske /VSTS/ obezbjeđuje   nezavisnost i samostalnost sudija, kao i da bira  sudije, uključujući i predsjednika suda. Mi smo, dakle,   na prvoj, drugoj i na trećoj  sjednici strukturalnog dijaloga ukazivali da  Srpske ima interes da se VSTS obrazuje na svim nivoima vlasti“, rekao je Kovačević novinarima nakon današnje sjednice Vlade, na kojoj je usvojena informacija o rezultatima strukturalnog dijaloga. Kovačević je naglasio da Srpska, kada je riječ  o  Tužilaštvu BiH,  ima primjedbu na činjenicu da  još   rade strani tužioci.