Diskriminacija na Poljoprivrednom fakultetu?

Nakon samo par mjeseci od afere „Mićić – Đurić“ turbulencije i problemi na banjalučkom Poljoprivrednom fakultetu ne prestaju.

Republika Srpska 17.12.2013 | 13:16
Diskriminacija na Poljoprivrednom fakultetu?
Nakon samo par mjeseci od afere „Mićić – Đurić“ turbulencije i problemi na banjalučkom Poljoprivrednom fakultetu ne prestaju. Ovoga puta riječ je o marginalizaciji određenih studijskih programa u Naučno-nastavnom vijeću Poljoprivrednog fakulteta i grubom kršenju Zakona o visokom obrazovanju, kako tvrdi grupa Profesora i saradnika Poljoprivrednog fakulteta. Portal „Banjalučka javnost“ u posjedu je dokumenta kojim zabrinuti profesori i saradnici ukazuju na diskriminatorski odnos i neravnopravan tretman studijskih programa Poljoprivrednog fakulteta. Naime, u otvorenom pismu Upravnom odboru, Senatu i rektoru Univerziteta u Banjaluci te dekanu Poljoprivrenog fakulteta nastavnici i saradnici Studijske grupe Animalna proizvodnja ukazuju na grubo kršenje Zakona o visokom obrazovanju. Glavni problem predstavlja činjenica da prema najnovijem internom dokumentu pod nazivom „Instrukcije za rekonstrukciju Naučno – nastavnog vijeća“  treba da se formira Naučno – nastavno vijeće od 50 članova, gdje 10 članova dolazi iz reda studenata a preostalih 40 nastavnika i saradnika fakulteta bi bili zastupljeni tako da studijski program Biljna proizvodnja dobija 25 mjesta u vijeću, Animalna proizvodnja 9 mjesta te Agrarna ekonomija i ruralni razvoj 6 mjesta. Prema ovoj instrukciji, dolazi se do situaciju da nastavnici i saradnici favorizovane studijske grupe sami većinski donose odluke preglasavanjem preostala dva odsjeka. Ovim činom, tvrde,  krši se Zakon o visokom obrazovanju, koji se odnosi na poštovanje ljudskih prava i građanskih sloboda te zabranu svakog vida diskriminacije. Posebno su iznenađeni i revoltirani činjenicom da se na ostalim fakultetima Univerziteta u Banjaluci vodila briga o tome da se diskriminacija u Naučno  - nastavnom vijeću ne dozvoli.

Komentari / 0

Ostavite komentar