Pravo na život, slobodu i bezbjednost

Danas se u svijetu obilježava Dan ljudskih prava - 10.

Republika Srpska 10.12.2013 | 10:14
Pravo na život, slobodu i bezbjednost
Danas se u svijetu obilježava Dan ljudskih prava - 10. decembra 1948. godine potpisna je Univerzalna deklaracija o ljudskim pravima i po prvi put u istoriji čovječanstva priznato je pravo svih ljudi na život, slobodu i bezbjednost.Ipak, o ljudskim pravima ne postoji opšti konsenzus. Među ljudskim pravima pominju se pravo na život, na adekvatan životni standard, zabranu mučenja, slobodu izražavanja, slobodu putovanja, pravo na samoodređenje... Navedeno je i pravo na obrazovanje, pravo na sudjelovanje u kulturnom i političkom životu... O obimu i praktičnoj primjeni tih prava postoji niz sporova između pojedinaca, organizacija i država, a najpoznatije su debate o abortusu i smrtnoj kazni. Opšta UN deklaracija o pravima čovjeka u prvom paususu navodi: "Sva ljudska bića rađaju se slobodna i jednaka u dostojanstvu i pravima. Ona su obdarena razumom i sviješću i trebaju međusobno postupati u duhu bratstva". Evropska konvencija o ljudskim pravima iz 1953. godine je osnovni dokument Savjeta Evrope. Ona navodi ljudska prava detaljnije od Opšte deklaracije, a kao najznačajniju novinu uvodi mogućnost pojedincima da za povrede svojih prava tuže države članice Savjeta Evrope na Evropskom sudu za ljudska prava.

Komentari / 0

Ostavite komentar