Upravi 90 dana za plan restrukturisanja

Vlada Republike Srpske zatražila je od menadžmenta preduzeća „Željeznice Republike Srpske“ /ŽRS/ i Ministarstva saobraćaja i veza da u roku od 90 dana donesu kredibilan plan restrukturisanja koji će garantovati sanaciju preduzeća.

Republika Srpska 16.07.2012 | 18:02
Upravi 90 dana za plan restrukturisanja
Vlada Republike Srpske zatražila je od menadžmenta preduzeća „Željeznice Republike Srpske“ /ŽRS/ i Ministarstva saobraćaja i veza da u roku od 90 dana donesu kredibilan plan restrukturisanja koji će garantovati sanaciju preduzeća.Predsjednik Vlade Aleksandar Džombić rekao je da plan mjera koji je menadžment dostavio Vladi nije prihvatljiv, jer ne garantuju funkcionisanje i suštinski ne predstavljaju restrukturisanje „Željeznica“. Prema njegovim riječima, u planu restrukturisanja treba vidjeti da li će preduzeće biti organizovano kao jedan privredni subjekat ili više njih, da li će se odvojiti putnički od teretnog saobraćaja, odrediti potrebu putničkog saobraćaja, koji sada ostvaruje prihode od 1,4 miliona KM i prevozi 317.000 putnika godišnje i proizvodi gubitak od 13 miliona KM. Džombić je naveo da je akumulirani gubitak „Željeznica“ 185 miliona KM, dok je gubitak u 2011. godini iznosio 18,5 miliona, nakon čega je na skupštini akcionara usvojen plan poslovanja za naredne dvije godine sa gubitkom između 17 i 20 miliona KM. On je precizirao da „Željeznice“ u ovom trenutku imaju zaduženje od 140 miliona KM ino kredita koji ne vraćaju, sa saldom neplaćenih kredita prema Vladi od 30 miliona KM, zbog čega je jasno da nisu u mogućnosti otplaćivati kreditna dugovanja. „Treba vidjeti šta uraditi sa imovinom, sa kreditima, ako je Vlada do sada otplatila 30 miliona, a zaduženje 140 miliona i u izvještaju se navodi da preduzeće ne može otplaćivati, sa još nepovučenih 70 miliona KM kredita, da li to znači da će Vlada sutra otplatiti preko 200 miliona“, upozorio je Džombić. On je naglasio da RS ima interes da „Željeznice“ budu spašene i da je Vlada u potpunosti spremna da ispoštuje sve svoje obaveze u planu restrukturisanja, uključujući i konverziju potraživanja u kapital. Džombić je poručio da je Vlada spremna da otplati kredite koji su već sada opteretili „Željeznice“, da ih konvertuje u akcijski kapital, ali da nije spremna da i poslije tih mjera nakon dvije godine ima iste gubitke. Govoreći o broju zaposlenih u „Željeznicama“, Džombić je rekao da Vlada nema posebne zahtjeve, ali da želi da se procijeni optimalan broj zaposlenih, kako bi se preduzeće spasilo bez dovođenja u pitanje kompletnog željezničkog saobraćaja u RS ili stečaja. „Uprava je konstatovala da je optimalan broj zaposlenih 2.500, sada je trenutno 3.300 radnika. Međutim, mora predložiti mjere da li ostaje pri tome da je to 2.500 ili neki drugi broj“, rekao je Džombić. Premijer je dodao da su mjere koje je predložio menadžment navele niz nepravilnosti i neefikasnosti preduzeća, od nepostojanja evidencija za nabavku zaliha, evidencija prisustva na poslu do nepostojanja objedinjenog softvera za izvještavanje i poslovanje. „Ukoliko menadžment i Nadzorni odbor u roku od 90 dana ne dostavi kredibilan plan restrukturisanja 'Željeznica' pozivam ih da podnesu ostavku“, poručio je premijer. Komentarišući izvještaj o poslovanju za 2011. godinu, Džombić je rekao da je to stanje za završen period, ali da je problem usvajanje plana poslovanja za naredne dvije godine sa novim gubicima, bez suštinskih mjera za restrukturisanje, koje se od menadžmenta očekuju već godinu dana. On je dodao da je teretni saobraćaj poslovao sa oko 20 miliona KM dobiti i prevezao oko 5,1 miliona tona tereta, što je dva odsto više u odnosu na 2010. godinu.