U BiH svaka druga žena žrtva nasilja

Svaka druga žena u BiH doživjela je neki oblik nasilja tokom svog života, među kojima su najčešće kombinacije fizičkog, psihičkog, seksualnog i ekonomskog nasilja.

Republika Srpska 25.11.2013 | 11:59
U BiH svaka druga žena žrtva nasilja
Svaka druga žena u BiH doživjela je neki oblik nasilja tokom svog života, među kojima su najčešće kombinacije fizičkog, psihičkog, seksualnog i ekonomskog nasilja. Ono što je posebno poražavajuće je podatak da ni žene slabijeg zdravlja, kao ni žene sa invaliditetom nisu pošteđene nasilja. Pokazuju to podaci najnovijeg istraživanja pod nazivom "Rasprostranjenost i karakteristike nasilja prema ženama u BiH", koje je provela Agencija za ravnopravnost polova BiH, zajedno sa gender centrima RS i FBiH, te drugim institucijama, saopšteno je povodom 25. novembra - Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama. Prema nalazima istraživanja, psihičko nasilje je najrasprostranjenije, s ukupnom stopom prevalencije od 42 odsto, dok iza njega slijedi fizičko nasilje, s učešćem od 24 odsto na životnom nivou. Seksualno nasilje doživjelo je tokom odraslog života šest odsto žena. Ovim istraživanjem došlo se i do podataka da je najšire rasprostranjeno nasilje koje nad ženama vrše njihovi sadašnji ili bivši partneri, jer su oni počinioci u 72 odsto slučajeva. "Mlade žene su više izložene nasilju nego starije, pa tako stopa prevalencije kod žena starosti od 18 do 24 godine iznosi 56 odsto, a kod starijih od 65 godina 44 odsto", navedeno je u istraživanju kojim se došlo i do podatka da ni žene slabijeg zdravlja i žene s invaliditetom nisu pošteđene od nasilja. Dijana Tepšić, portparol Gender centra - Centra za jednakost i ravnopravnost polova Vlade RS, rekla je da je rodno zasnovano nasilje ili nasilje zasnovano na polu globalni fenomen koji pogađa žene i djevojčice širom planete u svim državama i kulturama, bez obzira na društveno uređenje, religiju, vrijednosti i stavove. "Ono se dešava svakodnevno i svugdje i zbog toga se posebna pažnja posljednjih godina poklanja ovom problemu. Rodno zasnovano nasilje ima višestruke i dalekosežne posljedice po same žrtve i društvo u cjelini", rekla je Tepšićeva. Ona je dodala da se smatra da su korijeni rodno zasnovanog nasilja duboko utkani u patrijarhalnoj tradiciji i da se promjenom štetnih rodnih stereotipa i ukidanjem rodne diskriminacije može uticati na smanjenje, odnosno ukidanje rodno zasnovanog nasilja kao ekstremnog oblika diskriminacije. Ona je navela da je ovo istraživanje pokazalo da je čak 47,3 odsto žena u RS tokom svog života doživjelo neki od oblika nasilja: fizičko, psihičko, seksualno ili ekonomsko, a najčešće kombinaciju nekih od tih oblika. Prema njenim riječima, Gender centar Vlade RS svake godine sprovodi kampanju "Bijela vrpca", gdje su muškarci u borbi protiv nasilja nad ženama i djevojčicama, te da će tako biti i ove godine. "Aktivnosti su brojne. Napravili smo i ove godine materijale, kalendare i bijele vrpce, koje će na uličnim štandovima biti dijeljene muškarcima. Oni noseći bijelu vrpcu od 25. novembra do 10. decembra pokazuju da su protiv nasilja nad ženama i djevojčicama", kazala je ona i dodala da ove godine imaju i kampanju "Život bez nasilja", te podsjetila da u RS postoji i besplatna SOS telefonska linija 1264 na koju je moguće prijaviti slučajeve nasilja u porodici.

Komentari / 0

Ostavite komentar