Manje šanse za fer suđenje

Predstavnik odbrane Ratka Mladića pred Haškim Tribunalom Miodrag Stojanović upozorava da je sudsko vijeće promijenilo smjernice oko načina ispitivanja svjedoka i da je ponovo dopustilo tužilaštvu da dokaz koji su odbrani bukvalno dostavili na jutarnjem procesu - uvrsti u spise.

Republika Srpska 11.07.2012 | 11:07
Manje šanse za fer suđenje
Predstavnik odbrane Ratka Mladića pred Haškim Tribunalom Miodrag Stojanović upozorava da je sudsko vijeće promijenilo smjernice oko načina ispitivanja svjedoka i da je ponovo dopustilo tužilaštvu da dokaz koji su odbrani bukvalno dostavili na jutarnjem procesu - uvrsti u spise. Stojanović smatra da je poruka jasna i da sudsko vijeće neće imati razumjevanja za poziciju odbrane, jer je ovakav stav suda suprotan cijeloj dosadašnjoj praksi ove institucije u drugim predmetima. On navodi da se više puta dešava da počeci suđenja optuženima za Srebrenicu korespondiraju sa događajima oko Srebrenice i obilježavanjima godišnjice tih dešavanja.Tako je i u slučaju početka suđenja generalu Ratku Mladiću - nakon dva odlaganja, zakazano je za 9. juli. Objašnjavajući šta podrazumjeva izjava sudskog vijeća da tužilaštvo može da predoči više svjedočenja nego što je to bilo potrebno ranije, Stojanović objašnjava da su, prema pravilniku o dokazu i postupku, predviđeni različiti modeliteti i varijante ispitivanja i uvrštavanja ranije saslušanih svjedoka po pravilu 92 BIS. To se odnosi i na na 92 TER gdje se svjedok dovodi u sudnicu i gdje se ispituje na one relevantne okolnosti koje tužilaštvo smatra važnim, a nakon toga se svjedok prepušta odbrani. Sada je sudsko vijeće izmijenilo svoju smjernicu i reklo da ne traži više od tužilaštva da dostavi samo jednu unificiranu izjavu koju želi da uvrsti u dokaze predmeta, nego može da uvrsti i dvije izjave ukoliko su one na kontekstualni deo, što znači na različitoj osnovi događaja koje su vezane za njih... "Šta to praktično znači? Kao prvo, sud sam sebe na neki način anulira, jer je kratko vrijeme prije ovoga dao drugačiju smjernicu. Drugi,ulazimo u suđenje sa nedefinisanim pravilima postupanja u radu sa svjedocima. I teće, dovodi nas u situaciju da još jednom moramo da prođemo kroz izjave svjedoka koje su davane u različitim predmetima" - objašnjava Stojanović za Glas Rusije. On, nakon svega, smatra da je sudsko vijeće poslalo jasnu poruku da neće imati razumjevanja za poziciju odbrane, jer je ovakav stav suda suprotan cijeloj dosadašnjoj praksi. Mladić se osjeća malo bolje, navodi Stojanović, iako još uvijek svakodnevno koristi terapije. "Sigurni smo da on ovakvo naporno suđenje u dinamici koju je sud predvidio, a to je pet dana u nedelji u kontinuitetu, objektivno neće moći da izdrži" - naveo je Stojanović.