Danas bez pristupa vebu 275.000 računara u svetu

FBI je najavio da će danas isključiti sa veba 275.

Republika Srpska 09.07.2012 | 11:54
Danas bez pristupa vebu 275.000 računara u svetu
FBI je najavio da će danas isključiti sa veba 275.000 računara u svetu, od čega 10.000 u Francuskoj, koji su još zaraženi informatičkim virusom "DNS-Čejndžer" (Changer), objavio je list "Eho".To je epilog slučaja sa ovim virusom koji je 2011. godine zarazio više miliona računara širom sveta. Taj mali program je modifikovao DNS (Domain Name Server) računara kako bi preuzeo kontrolu nad određenim navigacionim elementima. Virus je omogućio svojim tvorcima da prikupe oko 14 miliona dolara. FBI i policija su novembra 2011. godine uhapsili tvorce virusa "DNS-Čejndžer", šest osoba iz Estonije stručnih u oblasti informatike. Tehničko "poglavlje" te afere se, međutim, nije time završilo, jer "zaražene" mašine nastavljaju da se priključuju na veb preko uzurpiranog DNS-a.