Uvesti drugostepenu instancu na Sud BiH

Ministar pravde BiH Bariša Čolak izjavio je da je potrebno raditi na uvođenju drugostepene instance na Sudu BiH, ali da to ne mora biti vrhovni, već sud koji bi samo preispitivao odluke.

Republika Srpska 05.07.2012 | 15:40
Uvesti drugostepenu instancu na Sud BiH
Ministar pravde BiH Bariša Čolak izjavio je da je potrebno raditi na uvođenju drugostepene instance na Sudu BiH, ali da to ne mora biti vrhovni, već sud koji bi samo preispitivao odluke. Čolak je naveo da uvođenje drugostepene instance podrazumijeva da se na jasan i transparentan način obezbijedi drugi stepen koji će biti nezavisan od postojećeg suda. "Trebalo bi oformiti drugi sud pred kojim će stranke, koje nisu zadovoljne odlukom prvostepenog suda, imati mogućnost da se obrate drugom sudu, kako to predviđa i Evropska konvencija o ljudskim pravima", rekao je Čolak novinarima pred početak treće plenarne sjednice strukturalnog dijaloga u Mostaru. On je istakao da formiranje vrhovnog suda sada nije ni predviđeno. Prema njegovim riječima, postoji mogućnost da se donese novi zakon o sudovima BiH koji bi drugačije uredio i nadležnost Suda BiH i žalbenog suda. Čolak je rekao da od dvodnevnog zasjedanje očekuje da će pokazati šta je urađeno od prošlog strukturalnog dijaloga i koje su dalje aktivnosti za sve nivoe pravosuđa u BiH. "Bez obzira što se ne možemo pohvaliti dinamikom i krajnjim rezultatom, neke dogovorene stvari smo realizovali", istakao je Čolak i dodao da je Savjet ministara juče usvojio zakon o pravnoj pomoći, koji smatra bitnim. On kaže da su napravljeni pomaci u prekograničnim sporazumima i zaključivanju međunarodnih sporazuma, posebno sa državama u okruženju, zatim u pravnoj pomoći u građanskim krivičnim stvarima i o izvršenju pravosnažnih sudskih odluka, kao i o izručenju vlastitih državljana. Otklonjene su i barijere da bi još neki zakonski projekti dobili prohodnost u parlamentu, naglasio je ministar pravde BiH i naveo da, prije svega, misli na bolje rješavanje drugostepene instance na Sudu BiH. On je naglasio da je Visoki sudski i tužilački savjet uradio dodatne napore u smislu objektiviziranja o članu sedam, stav dva Zakona o Sudu BiH. "Preduzeli smo dodatne aktivnosti za izgradnju zatvora BiH i neuropsihijatrijske klinike na Sokocu. Vjerujem i da će biti ubrazano rješavanje ratnih zločina", kaže Čolak. On kaže da nije zadovoljan što nije potpisan protokol između Tužilaštava BiH i srpskog Tužilaštva za ratne zločine, ali i dodaje da smatra da će i to biti uskoro. Čolak je naglasio da je veoma važno da se unaprijedi rad VSTS, prije svega u smislu objektiviziranja kriterijuma za izbor sudija i tužilaca. "Mislim da postoji dovoljno prostora da se unaprijedi rad VSTS kada je riječ o sastavu i orgganizaciji. Mislim da bi trebalo da postoje dva Savjeta ili dva podsavjeta, jedno koje će birati sudije, a drugo tužioce", rekao je Čolak i dodao da je potrebno napraviti promjene u smislu unapređenje organizacije, ali i uvođenja evropskih standarda. Iz Kancelarije specijalnog predstavnika EU najavili su da će saopštenje o današnjem sastnaku biti izdato oko 17.00 časova, a konferencija za novinare predviđena je za sutra u 15.30 časova u Mostaru.