Propisivanje lijekova podijelilo ljekare

Ugovor koji su domovi zdravlja u RS potpisali sa Fondom zdravstvenog osiguranja (FZO) RS, a prema kojem porodični doktor ne mora da propiše svaki lijek koji preporuči specijalista, nailazi na oprečna mišljenja između samih ljekara.

Republika Srpska 09.11.2013 | 10:21
Propisivanje lijekova podijelilo ljekare
Ugovor koji su domovi zdravlja u RS potpisali sa Fondom zdravstvenog osiguranja (FZO) RS, a prema kojem porodični doktor ne mora da propiše svaki lijek koji preporuči specijalista, nailazi na oprečna mišljenja između samih ljekara.Tako pojedini doktori, ali i rukovodioci primarnih zdravstvenih ustanova, ocjenjuju da bi odluka specijalista trebalo da bude presudna. Drugi pak misle drugačije i kažu da doktor porodične medicine ima najbolji uvid u stanje svog pacijenta, te je mjerodavan da "reže" ili koriguje spisak lijekova koje propišu specijalisti. Nevena Todorović, pomoćnik direktora za medicinske poslove Doma zdravlja Banjaluka, ističe da u je u ugovoru za ovu godinu FZO RS naveo da doktor porodične medicine može korigovati terapiju pacijentima koji imaju nalaz specijaliste sa sekundarnog i tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite, prvenstveno u situaciji kada pacijent dođe sa nekoliko nalaza različitih specijalista. "Recimo, pacijent dođe sa nalazom kardiologa, gastroenterologa, pulmologa. Ako doktor porodične medicine procijeni da se na tim nalazima i mišljenjima nalaze isti lijekovi, ili lijekovi čija bi kombinacija mogla da dovede do neželjenih reakcija, odnosno koji se nikako ne smiju kombinovati, njemu je data mogućnost da jedan od lijekova isključi i ostavi onaj koji će pacijentu najbolje pomoći", pojašnjava Todorovićeva. Tihomir Mihajlović, v.d. direktora Doma zdravlja Gradiška, kaže da se svi pacijenti sa težim bolestima, kada odu kod više specijalista, vrate sa više propisanih terapija. "Obično su to dva ili tri specijalista i ukupno bude i po 15 lekova. Lekar porodične medicine samo po prioritetu težine bolesti može da reducira onaj lek koji je pomoćno lekovito sredstvo, a ne glavni lek", ističe Mihajlović. No, Rade Dujaković, v.d. predsjednika Slobodne etičke asocijacije "Medicus curat" Banjaluka, kritikuje odluku kojom porodični doktor ima odriješene ruke da "ignoriše sugestije svojih kolega koji su stručniji i iskusniji u određenim granama medicine". On slikovito pita - ko je stariji, pop ili vladika. "Moj utisak je da se tu prema nama postavilo kao da smo piljari, a ne ljekari pod Hipokratovom zakletvom. Po mom mišljenju, to je neetično, neprofesionalno, tragikomično. Ja nikada ne bih bio do te mjere nadobudan da negiram nalog ili otpusnicu kolege specijaliste", naglašava Dujaković, koji je inače porodični doktor banjalučkog Doma zdravlja. Radivoje Erak, direktor Doma zdravlja Mrkonjić Grad, navodi da ljekari ove zdravstvene ustanove uglavnom poštuju specijaliste. "To da se daje pravo porodičnom ljekaru da mijenja ono što je rekao specijalista, kod nas nije slučaj", ističe Erak. U FZO RS kažu da su za propisivanje lijekova na recept nadležni porodični doktori, koji, ističu, imaju najbolji, odnosno sveobuhvatan uvid u zdravstveno stanje svakog svog pacijenta. "S obzirom na tu činjenicu, porodični doktor ne mora da propiše svaki lijek koji preporuči specijalista ukoliko procijeni da preporučena terapija može da prouzrokuje štetne efekte u odnosu na druge lijekove koje pacijent koristi, ili u odnosu na opšte zdravstveno stanje pacijenta", pojašnjavaju u FZO RS. Identično pravilo se, podsjećaju u Fondu, primjenjuje i u drugim zemljama regiona i sve je aktuelnije zbog starenja stanovništva i povećanja broja lica koja imaju istovremeno više hroničnih oboljenja.

Komentari / 0

Ostavite komentar