Nije prihvaćena inicijativa Kluba bošnjaka

Ustavni sud Republike Srpske /RS/ na današnjoj sjednici nije prihvatio inicijativu Kluba delegata bošnjačkog naroda u Vijeću naroda RS za ocjenu ustavnosti odluke Vijeća naroda o izboru predsjednika i četvoro sudija Ustavnog suda RS.

Republika Srpska 04.07.2012 | 14:37
Nije prihvaćena inicijativa Kluba bošnjaka
Ustavni sud Republike Srpske /RS/ na današnjoj sjednici nije prihvatio inicijativu Kluba delegata bošnjačkog naroda u Vijeću naroda RS za ocjenu ustavnosti odluke Vijeća naroda o izboru predsjednika i četvoro sudija Ustavnog suda RS. Ustavni sud je naveo da osporene odluke po svojoj pravnoj prirodi imaju karakter pojedinačnih, a ne opštih pravnih akata i da ne mogu biti podvrgnuti ustavnosudskoj kontroli, navedeno je u saopštenju Ustavnog suda. S obzirom na konstataciju da je riječ o pojedinačnim pravnim aktima, Ustavni sud je utvrdio da nije nadležan da ocjenjuje ni saglasnost postupka njihovog donošenja sa Ustavom Srpske. Vijeće naroda RS je 4. juna, a Narodna skupština 5. juna izabrala DŽerarda Selmana za predsjednika Ustavnog suda RS, a za sudije su izabrani Milenko Arapović, Zoran Lipovac, Snježana Savić i Amor Bukić, koji su istog dana položili svečanu zakletvu u parlamentu. Ustavni sud Republike Srpske izabrao je 25. juna za potpredsjednike Snežanu Savić iz reda srpskog i Zorana Lipovca iz reda hrvatskog naroda, te članove Vijeća za zaštitu vitalnog nacionalnog interesa.