Vlada RS predložila „lex specialis“ za „Južni tok“

Vlada Republike Srpske  pripremila je i kao „lex specialis“ Nacrt zakona o utvrđivanju opšeg interesa i posebnim postupcima eksproprijacije radi izgradnje sistema za transport prirodnog gasa „Južni tok“ – krak u Republici Srpskoj.

Republika Srpska 21.10.2013 | 09:27
Vlada RS predložila „lex specialis“ za „Južni tok“
Vlada Republike Srpske  pripremila je i kao „lex specialis“ Nacrt zakona o utvrđivanju opšeg interesa i posebnim postupcima eksproprijacije radi izgradnje sistema za transport prirodnog gasa „Južni tok“ – krak u Republici Srpskoj.Da bi skratila rokove, ubrzala eksproprijaciju zemljišta i pribavljanje dokumentacije za izgradnju kraka međunarodnog gasovoda kroz Srpsku, izvršna vlast ovim zakonom propisuje posebna pravila upravnog postupanja, primjenljiva isključivo na ovaj projekat. Međutim, što se tiče zaštite prava i interesa vlasnika zemljišta u postupku eksproprijacije, kao i u pogledu načina određivanja naknade, primjenjivaće odgovarajuće odredbe važećeg Zakona o eksproprijaciji, s tim što ni ulazak u posjed eksproprisanih nepokretnosti neće biti uslovljen isplatom naknade. Naknada se neće plaćati pa ni kod promjene namjene zemljišta, koje je potrebno za izgradnju sistema za transport prirodnog gasa „Južni tok“ – krak RS. Budući da će se zakonom utvrditi da je izgradnja sistema za transport prirodnog gasa „Južni tok“ od opšteg interesa, Vlada propisuje i da se u tu svrhu može izvršiti potpuna i nepotpuna eksproprijacija nepokretnosti obuhvaćenih izvršnim dokumentom prostornog uređenja, radi izgradnje, prolaza, upravljanja i održavanja sistema za transport prirodnog gasa. Jednim od članova Vladinog zakona, koji je uputila na razmatranje parlamentu za sjednicu 29.oktobra, propisano je da korisnik eksproprijacije (u ovom slučaju bi to bilo privredno društvo „Gas res“, koje je osnovala Vlada RS), može nadležnom organu uprave podnijeti prijedlog za potpunu i nepotpunu eksproprijaciju nepokretnosti, odnosno „privremeno zauzimanje i rok trajanja privremenog zauzimanja“, te da se „jednim prijedlogom za eksproprijaciju može obuhvatiti jedna ili više nepokretnosti isključivo u okviru jedne vrste eksproprijacije“. Takođe, korisnik eksproprijacije stiče pravo da mu se eksproprisane nepokretnosti predaju u posjed prije konačnosti rješenja o eksproprijaciji, osiguranje dokaza o stanju i vrijednosti eksproprisanih nepokretnosti. Definisani su i rokovi za vođenje upravnog postupka (prvostepeni i drugostepeni), koji su kraći od rokova propisanih opšim upravnim postupkom, a iz razloga što je, kako je navedeno, postupak eksproprijacije hitan postupak i na propisani način bi se ispoštovala načela efikasnosti i ekonomičnosti postupka. U obrazloženju Vlada navodi da je u septembru 2012. godine RS potpisala Memorandum o saradnji s kompanijom „Gasprom“ kojim se predviđa izgradnja kraka gasovoda „Južni tok“ kroz RS, gasifikacija i izgradnja gasnih elektrana u RS-u. -Zbog velikog značaja projekta i s obzirom na to da se gasovod proteže cijelom teritorijom RS (od Bijeljine do Novog Grada) što do sada nije bio slučaj, potpuno je opravdano da se posebnim zakonom utvrdi da je od opšeg interesa izgradnja sistema za transport prirodnog gasa „Južni tok“ – krak RS – tvrdi Vlada. Navodi da je izgradnja kraka gasovoda „Južni tok“ kroz RS veoma značajan projekat koji će riješiti energetsku stabilnost i efikasnost cijelog prostora RS, a „samim tim će se stvoriti preduslovi za bolji život građana i bolji ekonomski i privredni ambijent, jer je gas kao energent za potrebe stanovništva i industrije najsigurniji, najtrajniji i za sada najjeftiniji“. -Izgradnja kraka gasovoda će, osim toga, poboljšati geopolitičku i bezbjednosnu poziciju RS – navodi se u obrazloženju ovog zakona.

Komentari / 0

Ostavite komentar