U Titovom sefu kraljeve zlatne poluge

Nađen dokument kojim se dokazuje da su u Depou 555 sklonjene dragocenosti Karađorđevića.

Republika Srpska 19.10.2013 | 07:13
U Titovom sefu kraljeve zlatne poluge
Nađen dokument kojim se dokazuje da su u Depou 555 sklonjene dragocenosti Karađorđevića. Pohranjeno više od 30 kilograma plemenitog metala, ali i vredni satovi. Zlato i dragocenosti nađene u Titovom sefu u Narodnoj banci, uglavnom je pripadalo dinastiji Karađorđević a ne Josipu Brozu Titu. Ovo je potvrdio i veštak kog je angažovala Komisija za otvaranje deponovanih popisa u ostavinskom postupku iza pokojnog predsednika SFRJ, i dokumenti nađeni u Arhivu Jugoslavije. - Komisija smatra da pokretnosti koje čine sadržinu Depoa 555 Predsedništva SFRJ ne spadaju u sastav zaostavštine J. B. Tita - piše doslovce u dopisu koji je Komisija dostavila Prvom osnovnom sudu u Beogradu. Dalje se navodi i da je „mišljenje Komisije potvrđeno i nalazom zakletog sudskog veštaka od 2. septembra 2013.“. Da su dragocenosti Karađorđevića nađene u 9 vreća u Trezoru NBS potvrđuje dokument na koji je Komisiju uputio Dušan Pavlović, bivši zamenik direktora „Memorijalnog centra Josip Broz“. - Memorijalni centar, pod oznakom „državna tajna“, sačinio je 15. marta 1982, na 29 strana, popis imovine koja je pripadala porodici Karađorđević. Ovaj spisak dostavljen je na četiri adrese, a da se nalazi u Arhivu Komisiju je uputio g. Pavlović - kaže Dušanka Subotić Homen, pravni zastupnik princeze Jelisavete i devet potomaka prinčeva Andreja i Tomislava. Ona je izvršila uvid u tu dokumentaciju iz koje se vidi da je u sef pohranjeno: zlato u polugama i prahu, ukupne težine 29,366 kg, koje je pripadalo dinastiji, 2.055 komada malih zlatnika sa likom Franca Jozefa, kao i 608 velikih, potom zlatni prah u staklenoj flašici - 365 grama, epruvete sa zlatnim ljuskama i braon kamenčićima, zlatni nakit sa brilijantima, dijamantima i drugim dragim kamenjem, numizmatička zbirka kneza Pavla od 1.271 novčića, 13 odlikovanja porodice Karađorđević, zlatne plakete, medaljoni, privesci, zlatno i srebrno posuđe s pozlatom... U dopisu koji je Predsedništvo prosledilo sudu pominju se nakit, „žuti prah“ i „žute poluge“, kao i kolekcija novčića, ali se ne navode količine, vrsta i poreklo. Ali se zato pominju vredni satovi iz vreće br. 8. Neki od njih imaju Titov potpis, a drugi, kao jedan „lonžin“, krunu i potpis kralja Aleksandra. Džepni sat ima na poklopcu ugraviranu krunu, a naknadno je ugravirana posveta „Od JBT“. Među satovima su i tri vredna sa ruskog dvora. Od 10 vreća, dragocenosti su u devet, dok je u jednoj dokumentacija iz koje se vidi da su zlatni predmeti čuvani u Belom dvoru, da je deo sefa prenet iz „Memorijalnog centra J. B. Tito“, dokumentacija o sadržaju vreća, kao i dokument koji govori da je deo sadržine sefa unet kao deo imovine Kraljevine Srbije, odnosno Kraljevine Jugoslavije (deo zlatnih predmeta i deo inventara kraljevske porodice)! Komisija je prisustvovala otvaranju Depoa 555, poznatog kao „Titov sef“ u aprilu. On je po odluci Predsedništva SFRJ od 30. marta 1982. predat Trezoru Narodne banke Jugoslavije, 7. maja 1982, sa oznakama „državna tajna“. „Uvidom u sadržinu depoa, Komisija je zaključila da više ne stoje razlozi da se Depo smatra državnom tajnom i to predočila predsedniku Tomislavu Nikoliću, koji se složio. Komisija je uporedila spisak stvari iz depozita i konstatovala da se sadržina depoa poklapa sa spiskom sačinjenim u vreme formiranja Komisije“, stoji u dopisu sudu. OSTAVINA IZA KRALjA I KRALjICE TRAŽIĆEMO da nam sud dostavi i izveštaj veštaka, koji je Komisija predsednika poslala sudu, a koji nije poslat advokatima - kaže Dušanka Subotić Homen. Porodica bi volela lično da izvrši uvid.  

Komentari / 0

Ostavite komentar