Manje pacijenata ide van Srpske na liječenje

Za osam mjeseci ove godine na liječenje izvan Republike Srspke upućeno je oko 4.

Republika Srpska 15.10.2013 | 11:14
Manje pacijenata ide van Srpske na liječenje
Za osam mjeseci ove godine na liječenje izvan Republike Srspke upućeno je oko 4.000 osiguranika Fonda zdravstvenog osiguranja /FZO/ Srpske, dok je u istom periodu prošle godine upućeno oko 6.000 osiguranika. Za ovaj period trošak Fonda za liječenje izvan Srpske iznosi oko 12,5 miliona KM, dok je u istom periodu prošle godine taj trošak bio veći i iznosio je 13,4 miliona maraka. U Fondu napominju da razlog manjeg troška kao i smanjenja broja osiguranika leži u činjenici da su posljednjih nekoliko godina zdravstvene ustanove u Republici Srpskoj uvele brojne nove usluge, što je doprinijelo da se znatno smanji broj upućivanja na liječenje izvan Srpske. To je postignuto zahvaljujući opremanju domaćih bolnica i edukaciji kadrova. Na primjer, u Republici Srpskoj sada je moguće uraditi najzahtjevnije operacije u ortopediji, oftalmologiji i ginekologiji, a u nekoliko oblasti gotovo da i nema zahtjeva za upućivanje pacijenata izvan Srpske. Od pojedinačnih primjera novih usluga u našim bolnicama treba pomenuti transplantaciju bubrega sa živog davaoca, endoskopsku hirurgiju i interventnu kardiologiju, te uvođenje najsloženijih dijagnostičkih procedura u raznim oblastima medicine, kažu u ovom fondu. Smanjenju broja pacijenata za liječenje izvan Srpske naročito je doprinio Centar za radioterapiju u Banjaluci. Osim liječenja izvan Republike Srpske /Srbija i Federacija BiH/, osiguranici Fonda mogu da ostvare pravo i na finansiranje dijela troškova liječenja u zdravstvenim ustanovama u inostranstvu /Italija, Austrija, Njemačka, Rusija.../ sa kojima Fond nema ugovor. Ukoliko zdravstvene ustanove u Srbiji ne mogu da provedu liječenje, oni i svoje pacijente šalju u inostranstvo. U ovim slučajevima Fond, kako je to regulisano i Pravilnikom, finansira minimalno 30 odsto troškova liječenja, ali i više, u zavisnosti od mogućnosti Fonda, potreba drugih osiguranih lica i drugih kriterijuma. Osiguranik može da ostvari pravo na liječenje u ustanovama u inostranstvu o trošku obaveznog zdravstvenog osiguranja /djelimično, a izuzetno i u cijelosti/ ako su ispunjeni sljedeći uslovi: da su iscrpljene sve mogućnosti liječenja u Srpskoj i izvan nje u ustanovama sa kojima Fond ima ugovor, da je liječenje koje je preporučeno naučno dokazano i prihvaćeno u praksi, odnosno da ne predstavlja eksperimentalni oblik liječenja, te da su troškovi liječenja finansijski prihvatljivi s obzirom na ukupna sredstva utvrđena finansijskim planom Fonda i potrebe finansiranja drugih zahtjeva osiguranika. Osiguranici FZO Republike Srpske upućuju se, inače, u inostranstvo uglavnom radi operacija na srcu, transplantacija, poremećaja u razvoju, različitih urođenih anomalija i dr. Uglavnom je riječ o djeci ili osobama mlađeg životnog doba. Osigurana lica Fonda zdravstvenog osiguranja Srpske imaju pravo na liječenje u zdravstvenim ustanovama izvan Srpske u skladu sa Pravilnikom o korišćenju zdravstvene zaštite izvan Republike Srpske /Pravilnik je dostupan na internet-stranici Fonda/. FZO ima potpisane ugovore sa više zdravstvenih ustanova izvan Srpske, u koje se upućuju na liječenje osiguranici Fonda, uglavnom u Srbiju i Federaciju BiH /sa Institutom za kardiovaskularne bolesti - Dedinje, Institutom za majku i dete, Kliničkim centrom Srbije, VMA - Beograd, Centrom za srce BH u Tuzli, UKC - Tuzla itd/. Osiguranicima kojima je odobreno liječenje izvan Srpske u ustanovama koje imaju ugovor sa Fondom - Fond finansira troškove u cijelosti, izuzev participacije koju plaćaju osiguranici koji nisu oslobođeni plaćanja ove obaveze. Izuzetak je liječenje izvan Srpske na lični zahtjev osiguranika, kada Fond finansira 30 odsto troškova liječenja, a osiguranik snosi sam 70 odsto, jer je liječenje moglo biti provedeno i u Srpskoj, a osiguranik je insistirao da se obavi u ustanovi izvan nje, sa kojom Fond ima ugovor. U ustanove izvan Srpske osiguranici se uglavnom upućuju zbog kardiohirurških oboljenja, neuroloških oboljenja /tumori, aneurizmi/, genetskih ispitivanja, oboljenja krvi /leukemije/ i drugih teških oboljenja čije liječenje nije moguće u zdravstvenim ustanovama u Republici Srpskoj. Primjera radi, Fond je nedavno za transplantacije koštane srži u Institutu za majku i dete u Srbiji za dvoje djece, koji su osiguranici FZO, izdvojio ukupno 200.000 KM.

Komentari / 0

Ostavite komentar