U porodičnom nasilju ubijeno 68 žena

U Republici Srpskoj od 2001.

Republika Srpska 14.10.2013 | 13:56
U porodičnom nasilju ubijeno 68 žena
U Republici Srpskoj od 2001. do 2013. godine u porodičnom nasilju ubijeno je 68 žena, rekla je Srni predsjednik Savjeta za suzbijanje nasilja u porodici i porodičnoj zajednici Srpske Ivanka Marković. Ona je navela da su žene u Republici Srpskoj izložene visokim rizicima od nasilja u svom neposrednom, intimnom okruženju partnerskih i porodičnih odnosa, ali i u široj zajednici. Markovićeva kaže da je od 2007. do 2012. godine u sigurne kuće smješteno 688 žena i 851 dijete, dok su SOS linije od 2005. do 2012. godine primile 24.298 poziva zbog porodičnog nasilja, od čega su 98 odsto žrtve bile žene. "U većini slučajeva nasilje u porodici vrši suprug, pretežno nad suprugom, ali ima i slučajeva nasilja nad djecom i starijim osobama odnosno roditeljima", rekla je Markovićeva. Ona je dodala da je u 2010. godini tužilaštvima prijavljeno 251 djelo nasilja u porodici ili porodičnoj zajednici, a u 2011. godini 219. Prema njenim riječima, pred osnovnim sudovima u Republici Srpskoj u 2010. godini vođeno je 445 postupaka za djelo nasilja u porodici, a 2011. godine 546. Ona je istakla da su u 94 odsto slučajeva izvršioci nasilja muškarci, dok su žrtve u 76 odsto slučajeva žene, u 11 odsto muškarci, a u 13 odsto djeca, koja se evidentiraju samo u slučajevima gdje su bila direktne žrtve. "Podaci na osnovu istraživanja provedenog prošle godine u BiH o rasprostranjenosti i učestalosti nasilja nad ženama pokazuju da je 47,3 odsto ispitanih žena doživjelo neki oblik nasilja u životnoj dobi od 15 godine pa na dalje, što govori o razmjerama i težini ovog društvenog problema", pojasnila je Markovićeva. Ona je dodala da je najčešći oblik nasilja kome su izložene žene psihičko, kao i kombinovano psihičko i fizičko nasilje, a najšire je rasprostranjeno nasilje koje prema ženama vrše partneri, sadašnji ili bivši, te je sfera intimnih partnerskih i porodičnih odnosa daleko veći izvor opasnosti od nasilja za žene nego što je to šira zajednica. "Mlade žene su više izložene nasilju nego starije, a žene sa sela više nego one u gradu, posebno u Republici Srpskoj. Nasilja nisu pošteđene ni žene slabijeg zdravlja i sa invaliditetom", naglasila je Markovićeva. Stope partnerskog fizičkog nasilja više su nego stope fizičkog nasilja koje su počinile druga lica, a podaci o incidenciji nasilja govore da nije riječ o pojedinačnim incidentima nego o praksama koje se ponavljaju. "Seksualnom nasilju su izložene najviše žene mlađe i srednje dobi. Partnersko psihičko nasilje nešto češće se ispoljava u formi kontrole i ograničavanja slobode nego emocionalnog zlostavljanja, a aktuelno ekonomsko nasilje je izrazito nisko, pretpostavlja se zbog neodgovarajućih mjerenja, a ne nisko izražene pojave", navela je Markovićeva. Ona je istakla da je nasilje u Republici Srpskoj više zastupljeno u siromašnijim porodicama, gdje su jedan ili oba supružnika nezaposleni, te se u velikom broju slučajeva desilo pod uticajem alkohola. Markovićeva smatra da je nephodno preovlađujuću tezu prema kojoj je nasilje u porodici legitimno reagovanje "glave porodice" isprovocirana "neposlušnošću" žrtve zamijeniti tezom da je porodično nasilje neuporedivo teže od svakog drugog nasilja. Ono je, kaže Markovićeva, neuporedivo teže, jer se dešava u okviru porodice i potiče od onih koji bi trebalo da pružaju podršku i zaštitu od svih negativnih djelovanja. "S tim u vezi, trebalo bi provesti obuku radnika unutrašnjih poslova, tužilaca, sudija, službenika organa socijalnog staranja, kao i svih onih koji se na bilo koji način susreću sa problemom porodičnog nasilja kako bi se postigao nulti nivo tolerancije na nasilje u porodici", ocijenila je Markovićeva. Ona je poručila da je neophodno u sve vaspitno-obrazovne ustanove, uključujući i predškolske, uvesti programe pomoću kojih bi se djeci omogućilo rano prepoznavanje svih oblika nasilja u porodici i izgradnja negativnog stava prema tome.

Komentari / 0

Ostavite komentar