Poštivanje nadležnosti Srpske - uslov svih uslova

Željka Cvijanović, ministar za ekonomske odnose i regionalnu saradnju Republike Srpske,poručuje pred sastanak u Briselu da je poštivanje nadležnosti Srpske u evropskom ili bilo kom drugom procesu - uslov svih uslova, koji podrazumjeva "adekvatnu vidljivost Srpske".

Republika Srpska 25.06.2012 | 11:36
Poštivanje nadležnosti Srpske - uslov svih uslova
Željka Cvijanović, ministar za ekonomske odnose i regionalnu saradnju Republike Srpske,poručuje pred sastanak u Briselu da je poštivanje nadležnosti Srpske u evropskom ili bilo kom drugom procesu - uslov svih uslova, koji podrazumjeva "adekvatnu vidljivost Srpske". Ta vidljivost mora se ogledati ne samo u pogledu usklađivanja zakonodavstva, već i u pogledu donošenja odluka, utvrđivanja prioriteta i praćenja realizacije obaveza, te učešća u svim formacijama u daljem procesu evropskih integracija, ali i rukovodećim pozicijama u određenim tijelima. U intervjuu SRNI, komentarišući moguće efekte sastanka kao i mogućnosti da se tamo postigne dogovor o nekoliko otvorenih pitanja koji su uslov za napredovanje BiH ka kandidatskom statusu, Cvijanovićeva navodi da je sastanak predviđen kao mjesto za razgovor, a ne kao mjesto gdje će se nešto konkretno dogovoriti, jer sastanak nije tako koncipiran. "Odavno je jasno da se dogovori ne postižu na sastancima, skupovima ili konferencijama koji se odvijaju pod patronatom međunarodne zajednice. To vrijeme je daleko iza nas, a toga je svjesna i EU“ - pojasnila je ministarka Cvijanović, objasnivši da zato ovaj sastanak i ne treba posmatrati na taj način. Ona je pojasnila da na sastanku treba da se dočara obim poslova koje BiH treba da ispuni na evropskom putu i koliko je važno da se, s obzirom na složenu arhitekturu BiH, obezbijedi adekvatan mehanizam koordinacije koji će omogućiti decentralizovanoj sturkturi BiH da ispunjava te obaveze. "Dobro je da se razgovara, a pogotovo je dobro da se o evropskim pitanjima razgovara sa predstavnicima evropskih institucija", rekla je ministarka Cvijanović i dodala da je doskora evropske teme pratio apsurd, jer su obrazloženja najčešće dolazila od onih koji nisu evropski predstavnici. S obzirom da je jedna od tema ovog sastanka mehanizam koordinacije, na pitanje da li se očekuje razgovor o više različitih prijedloga i koliko je realno očekivati da se razgovor vodi o detaljima, ministarka Cvijanović je rekla da će se razgovarati o principima i važnosti definisanja ovog mehanizma, te da je nemoguće da se tamo razgovara o detaljima, jer tom sastanku nisu prethodile pripreme koje bi ovaj skup usmjerile na pojedinosti. "Uostalom, već najmanje pola godine ne postoje bilo kakve konsultacije između različitih nivoa vlasti na temu koordinacije, a to što je postojalo ranije kao određeni nacrt nije dobilo saglasnost na bilo kakvom međuvladinom ili nekom političkom forumu u okviru BiH“, pojasnila je Cvijanovićeva, dodavši da postoje značajno različita mišljenja u BiH o tome kako taj mehanizam treba da izgleda. Prema njenim riječima, razgovor o detaljima podrazumijevao bi da su prethodno barem razmijeljeni prijedlozi. "Do sada, niti je nama neko dostavio neki pripremni materijal, niti smo mi bilo kome u pisanoj formi dostavili naš koncept mehanizma koordinacije. Dakle, nije bilo ni međuinstitucionalne ni međustranačke razmjene mišljenja po tom pitanju u okviru BiH. Ako je takva razmjena ili komunikacija postojala na relaciji BiH – EU, onda ona nije uključivala Republiku Srpsku" - naglašava ministarka Cvijanović. Ona je dodala da jedan takav model koordinacije treba da da odgovore na mnoga važna pitanja, te da će on, da bi garantovao rezultate u praksi, morati u potpunosti da uvaži ustavne nadležnosti. Za 27.jun u Briselu je zakazan sastanak političkih lidera i drugih visokih funkcionera iz BiH čiji je domaćin evropski komesar za proširenje Štefan File. Na sastanku je predviđeno da se učesnicima predoči obiman posao u preuzimanju evropskih direktiva, te da se razgovara o mehanizmu koordinacije koji je neophodno definisati da bi se obezbijedilo plansko i ujednačeno provođenje evropskih obaveza svih nivoa vlasti u BiH.