Sud presudio u korist mašinovođa (VIDEO)

Osnovni sud u Doboju presudio je u korist 90 mašinovođa koji su štrajkovali krajem 2011.

Republika Srpska 07.10.2013 | 19:16
Sud presudio u korist mašinovođa (VIDEO)
Osnovni sud u Doboju presudio je u korist 90 mašinovođa koji su štrajkovali krajem 2011. godine, a protivtužbeni zahtjev "Željeznice Republike Srpske" odbačen je kao neosnovan, izjavio je advokat mašinovođa Siniša Mikić.Mikić je rekao da, na osnovu nepravosnažne presude, "Željeznice" moraju u narednom periodu da na ime disciplinskih kazni i materijalnih troškova protiv 90 mašinovođa zbog štrajka tokom 2011. isplate sve zaostatke sa kamatama, kao i troškove sudskog postupka koji iznose oko 10.000 KM. "S obzirom da je riječ o potraživanjima za svakog mašinovođu ponaosob, teško je govoriti o ukupnom žalbenom iznosu", rekao je Mikić. Kao neosnovan odbačen je zahtjev "Željeznica Republike Srpske" da mašinovođe na ime pričinjene štete tokom štrajka "solidarno" isplate oko 800.000 KM. Generalni direktor "Željeznica Republike Srpske" Dragan Savanović najavio je da će nakon upoznavanja o detaljima presude uložiti žalbu. Mašinovođe su od 10. oktobra do 24. novembra 2011. godine obustavile rad, tražeći isplatu razlike u zaostatku dodatka na platu, koji se u stručnoj terminologiji naziva "kilometar", kao i dalju isplatu "kilometra" po ranije utvrđenoj cijeni od 2,4 KM. Protiv mašinovođa, nakon prekida štrajka, pokrenuti su disciplinski postupci u kojima su kažnjeni umanjenjem plate tri mjeseca za 10 do 30 odsto. Nakon ovoga, oko 90 mašinovođa tužilo je preduzeće, a svaki od njih tražio je od 1.000 do 2.000 KM. Uprava "Željeznica Republike Srpske" osporila je ovu tužbu i podnijela kontratužbu, navodeći da je disciplinska komisija utvrdila da su mašinovođe neopravdano izostale s posla duže od 15 dana, čime su izvršile povredu radne dužnosti. U kontratužbi se od mašinovođa traži i "solidarna" isplata 800.000 KM na ime štete prouzrokovane štrajkom.   https://www.youtube.com/watch?v=BUQSaHt-Tc0

Komentari / 0

Ostavite komentar