Peter Sorensen pisao Vijeću RAK-a

Šef Delegacije Evropske unije u BiH Peter Sorensen uputio je pismo predsjedavajućem Vijeća Regulatorne agencije za komunikacije (RAK) Nevenu Tomiću te Vijeću RAK-a koje se odnosi na prijedlog za smanjenje dozvoljenog vremena za marketing javnim emiterima u BiH, 09.09.2013 | 16:35

Šef Delegacije Evropske unije u BiH Peter Sorensen uputio je pismo predsjedavajućem Vijeća Regulatorne agencije za komunikacije (RAK) Nevenu Tomiću te Vijeću RAK-a koje se odnosi na prijedlog za smanjenje dozvoljenog vremena za marketing javnim emiterima u BiH, upozoravajući da do danas nije predstavljeno zadovoljavajuće obrazloženje za promjenu kodeksa. - Budući da su javne konsultacije o ovom nacrtu završene 6. septembra, želim da Vas obavijestim da do sada nije predstavljeno zadovoljavajuće obrazloženje za promjenu Nacrta kodeksa - napisao je Sorensen. Naglašava da bi za bilo kakvo vjerodostojno donošenje odluka u ovom sektoru bila neophodna analiza koja bi pokazala finansijske potrebe javnih servisa za ispunjavanje njihove javne obaveze. - Vjerujemo da važne izmjene u regulisanju ovog važnog područja trebaju biti detaljno objašnjene i povezane s jasnim strateškim ciljevima jačanja sektora emitovanja  u regulativnom smislu, ali takođe i u smislu osnivačkih obaveza, s obzirom na to da i parlamenti-osnivači i regulator imaju jasne zakonske obaveze u smislu stvaranja okruženja u kojem i javni i privatni mediji mogu poslovati slobodno i efikasno. Jednako tako, vjerujemo da svi drugi učesnici u procesu i zainteresovane  strane trebaju dati bitan doprinos ovoj debati, obrazlažući svoje stavove i ciljeve - naveo je Sorensen. Ukazao je da bi u trenutnom medijskom stanju u zemlji, smanjenje mogućnosti razvoja javnih emitera predstavljalo poseban gubitak vrijednog sredstva u ispunjavanju Kopenhaških političkih kriterija za pristupanje Evropskoj uniji. - Uzevši sve navedeno u obzir, kao i činjenicu da Analiza podataka o komercijalnim aktivnostima javnih RTV servisa, te javnih i komercijalnih stanica koju smo dobili, ne daje ubjedljive dokaze za izmjenu kodeksa, želim da ljubazno predložim naručivanje nezavisne i sveobuhvatne studije koja bi ukazala na sva područja moguće intervencije, radi stvaranja adekvatnog okruženja za rad svih elektronskih medija u Bosni i Hercegovini. U vezi s tim, naši kompetentni međunarodni partneri su spremni da naruče takvu nezavisnu studiju, a EU je spremna da pruži podršku putem Instrumenta za tehničku pomoć (TAIEX) - napisao je šef Delegacije EU Peter Sorensen.  

Komentari / 0

Ostavite komentar