Poklonili skoro 43 miliona KM

Isplata oko 42,8 miliona KM tekućih transfera iz prošlogodišnjeg budžeta FBiH nije imala pravni osnov.

Republika Srpska 06.09.2013 | 08:04
Poklonili skoro 43 miliona KM
Isplata oko 42,8 miliona KM tekućih transfera iz prošlogodišnjeg budžeta FBiH nije imala pravni osnov.  Istaknuto je ovo u juče objavljenom izvještaju Ureda za reviziju institucija u FBiH o budžetu tog entiteta za 2012. godinu, koji je na oko 80 stranica utvrdio kršenja propisa i netransparentnosti kod dodjele novca budžetskih korisnika. "U okviru navedenih sredstava naročito ističemo dodjelu sredstava velikom broju neprofitnih organizacija (udruženja) iz budžeta za koje ne postoji obaveza finansiranja i za koje najčešće nije jasno definisana svrha doznačavanja sredstava, a koje obezbjeđuju sredstva za finansiranje iz budžeta ostalih nivoa vlasti", stoji u izvještaju. I kod dijela kapitalnih transfera na koje je utrošeno oko 50,5 miliona KM konstatovano je da nije bilo pravnog osnova da budu planirani, a pri tome neke od institucija nisu ni zaključivale ugovore sa korisnicima transfera. Dajući negativno mišljenje za raspolaganje budžetskim novcem, federalni revizori su utvrdili da je trošenje novca loše i nepropisno planirano, što je uticalo na konstantnu nelikvidnost budžeta na kraju 2012. godine. Tako je na kraju godine iskazano oko 109,1 milion KM obaveza, a na računu je bilo oko 4,9 miliona KM. Ipak, na kraju propšle godine iskazan je suficit budžeta od oko 11,3 miliona KM. Međutim, revizori su utvrdili da nisu iskazani svi javni prihodi i rashodi u glavnoj knjizi trezora pa ne mogu potvrditi da je godišnji izvještaj o izvršenju budžeta realan i tačan. Tako su revizori konstatovali da nisu evidentirane obaveze od ukupno oko 50,2 miliona KM obaveza Ministarstava finansija za boračka pitanja i poljoprivrede. "Konstatovano je da u finansijskim izvještajima nije iskazan ni dio prihoda i rashoda koji pripadaju budžetu FBiH, a realizuju se preko posebnih transakcijskih računa (prihodi i rashodi od navigacijskih usluga i dio usluga izdavanja GSM licence", stoji u izvještaju. Revizori su utvrdili da novac iz budžeta nije plaćan po prioritetima iz Zakona o izvršavanju budžeta FBiH, ali i da pristigla sudska izvršna rješenja nisu isplaćivana sva po redoslijedu dostave. "Suprotno navedenim zakonskim propisima izvršeno je povećanje tekuće rezerve u iznosu od 1.552.392 KM, a time je omogućeno da se mimo zakonskih propisa realizuje veći iznos", utvrdili su, između ostalog, revizori. Takođe, revizori su imali zamjerke kod provedbe i nadzora nad provedbom razvojno-investicionih projekata, jer najveći broj ministarstava nije ni uspostavio jedinicu za implementaciju projekata niti su sačinjavani finansijski izvještaji o trošenju novca za projekte koje implementiraju ministarstva. Prošle je godine FBiH platila oko 2,5 miliona KM takse na nepovučena kreditna sredstva za ove projekte. Konstatovana je nedosljedna promjena Zakona o javnim nabavkama BiH, kao i upitnost utroška oko 1,7 miliona KM na zasebne projekte kao dijela strategije ekonomskog razvoja FBiH koja još nije završena. "U toku 2012. godine odlukama Vlade FBiH izvršena je preraspodjela sredstava između budžetskih korisnika u ukupnom iznosu od 11.957.454 KM, a od strane Ministarstva finansija u iznosu od 14.777.586 KM. Nismo u mogućnosti potvrditi da su svi budžetski korisnici u svojim zahtjevima za prestruktuiranjem adekvatno obrazložili i dokumentovali potrebu za istim", istaknuto je u izvještaju u kojem je navedeno i da Ministarstvo finansija nije na adekvatan način izvještavalo Vladu o izvršenju budžeta. Revizori su u ovom izvještaju napomenuli da je negativno mišjenje, osim za budžet FBiH, dato još za pet institucija i to ministarstva pravde, poljoprivrede, rada i za boračka pitanja, te Upravu civilne zaštite, odnosno budžetske korisnike koji su raspolagali sa 45 odsto sredstava iz budžeta i 80 odsto tekućih transfera. Izjave premijera FBiH Nermina Nikšića i ministra finansija Ante Krajine juče nismo uspjeli dobiti. Rasipanja Budžetski korisnici nisu se dosljedno pridržavali propisa kod trošenja novca za rad komisija, ugovore o djelu, službena putovanja, korištenje službenih automobila i telefona. Tako su federalni revizori utvrdili da neke institucije nisu mogle pravdati odlazak na put, plaćane su kazne na službenom putu, a uz putne naloge je pravdana i reprezentacija čija svrha revizorima nije poznata. Odobravani su troškovi za mobitele iznad limita, bez navođenja opravdanog razloga, dok su plaćani troškovi privatnih telefona zaposlenika i ultra dopune. Bilo je slučajeva da su se službena vozila koristila za vikend, kao i da je jedna osoba, po dokumentima, istovremeno upravljala sa dva vozila. Za eksternu reprezentaciju potrošeno je oko 750.000 KM i kod većine budžetskih korisnika revizori nisu mogli potvrditi da su ovi izdaci opravdani. Revizori nisu mogli opravdati sklapanje ugovora o zakupu prostora sa "Uniprometom" za potrebe tri ministarstva s obzirom na to da je zakupljena veća površina od planirane pa su i troškovi za 18.322 KM veći. Budžet FBiH za 2012. godinu u brojkama 1,9 milijardi KM budžet 7.051 uposlenih u organima uprave 179,4 miliona KM na bruto plate i naknade 2,8 miliona KM putni troškovi 1,9 miliona KM nakande za rad u komisijama 3,3 miliona KM ugovori o djelu 965,1 milion KM tekući transferi i tekući rashodi 473,8 miliona KM otplata dugova

Komentari / 0

Ostavite komentar