Država privatnicima daje veliki novac bez kontrole!

Izvršni direktor "Transparensi Internešnela BiH" Srđan Blagovčanin upozorio je za "Dnevni avaz" da je, uprkos donošenju Zakona o dodjeli državne pomoći, koji je bio obaveza BiH na evropskom putu, BiH je još daleko od situacije da kontroliše princip dodjele sredstava iz državne kase.

Republika Srpska 31.08.2013 | 18:53
Država privatnicima daje veliki novac bez kontrole!
Izvršni direktor "Transparensi Internešnela BiH" Srđan Blagovčanin upozorio je za "Dnevni avaz" da je, uprkos donošenju Zakona o dodjeli državne pomoći, koji je bio obaveza BiH na evropskom putu, BiH je još daleko od situacije da kontroliše princip dodjele sredstava iz državne kase. Očigledan primjer Blagovčanin tvrdi da u prilog tome ide i posljednji primjer u kojem je Vlada FBiH privatnoj firmi u vlasništvu Lijanovića „Z.D.I. Produkt" Široki Brijeg, odobrila 450.000 KM grant sredstava. - Posljednji izvještaj Vijeća za državnu pomoć govori upravo o tome da imamo veliki iznos sredstava koji se na raznim nivoima vlasti dodjeljuje od države, ali bez funkcionalnog sistema nadzora nad državnom pomoći. Tu imamo situaciju da se velika sredstva odlijevaju iz budžeta bez adekvatne kontrole. Mislim da je to veliki problem - tvrdi Blagovčanin. On kaže da se postavlja pitanje kada ćemo imati situaciju da imamo efektivan mehanizam kontrole tih sredstava, bez obzira na donošenje Zakona, koji još nije zaživio. - U BiH je, jednostavno, postala praksa da Vlade privatnim firmama daju određena sredstva, ali bez ikakvog kasnijeg pozivanja na utvrđivanje odgovornosti. Riječ je o veoma lošoj poruci koju šalju državne strukture. Uostalom, šalje se poruka da su neki ljudi u državi i dalje iznad zakona te da mogu šta hoće - podvukao je Blagovčanin. Sve ide sporo Inače, Zakon o sistemu državne pomoći u BiH reguliše nivo i način dodjeljivanja subvencija privatnim i javnim subjektima. Ovaj akt usmjeren je da ne narušava konkurenciju između BiH i Evropske unije te omogućava da subvencije idu u pravcu povećanja ekonomskog razvoja, pa će tako i lokalne zajednice imati veća prava prilikom dobijanja određene državne pomoći. Nakon usvajanja Zakona, a u novembru 2012. godine i uspostvljanja nadležnog tijela, sistem državne pomoći u BiH počeo je da se postepen razvija, ali cijeli proces nadzora ide dosta sporo, što je utvrđeno i na nedavnoj konferenciji u Sarajevu. Brisel itekako zanima kako će Vijeće za državnu pomoć funkcionisati kao nezavisno operativno tijelo. Upravo će ovo pitanje biti jedan od osnovnih zahtjeva Evropske komisije prilikom analize situacije i izrade redovnih izvještaja o napretku Bosne i Hercegovine prema evrointegracijama. Ko su članovi Vijeća Savjet ministara BiH imenovao je prošle godine Samira Sabljicu, Ljiljanu Miličević i Milu Gadžić za članove Vijeća za državnu pomoć, čime je omogućena dosljedna primjena Zakona. Vijeće je striktno imenovano kako bi se grantovi, subvencije, povoljni krediti i ostali oblici državne pomoći dodjeljivali na zakonite načine, a ne na temeljima diskutabilnih i subjektivnih kriterijuma za čiju se kontrolu godinama zalažu i u Evropskoj komisiji u BiH.

Komentari / 0

Ostavite komentar