Potreban zakon o parlamentarnim istragama

Istražna komisija Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH za utvrđivanje trošenja donatorskih sredstava u BiH iniciraće donošenje zakona o parlamentarnim istragama, dogovoreno je na današnjoj sjednici Komisije.

Republika Srpska 06.06.2012 | 15:46
Potreban zakon o parlamentarnim istragama
Istražna komisija Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH za utvrđivanje trošenja donatorskih sredstava u BiH iniciraće donošenje zakona o parlamentarnim istragama, dogovoreno je na današnjoj sjednici Komisije.Ističući da je postojanje političke volje ključ kako bi rad Komisije bio uspješan, sa čime su se saglasili i ostali članovi, član Komisije Borislav Bojić ocijenio je da je neophodno donošenje zakona o parlamentarnim istragama. „Bez političke volje i bez zakona kao alata za rad, nisam optimista da Komisija može uspješno okončati svoj rad“, rekao je Bojić, koji je pokretač inicijative za donošnje zakona o paralementarnim istragama. Bojić smatra da je najbolje da prijedlog zakona pripremi Ministarstvo pravde BiH kao najstručnije za izradu zakona. Komisija je zaključila da na iduću sjednicu pozove predstavnike Sipe, Obavještajno-bezbjednosne agencije i Tužilaštva BiH, od kojih se očekuju informacije šta su ove institucije učinile i šta rade na utvrđivanju istine o trošenju donatorskih sredstava u BiH. Slavko Jovičić u više je navrata ponovio da od parlamenta BiH treba zatražiti skidanje vremenskog ograničenja za rad Komisije, koja trenutno ima rok da do 15. jula završi svoj rad. „Istražna komisija imala je u pretprošlom sazivu Parlamentarne skupštine mandat od četiri godine za rad, a u prošlom sazivu na raspolaganju je imala dvije godine“, naveo je Jovičić. On je podsjetio da je Komisija u prošlom mandatu upit o trošenju donatorskih sredstava poslala na četiri hiljade adresa, a dobila samo 1 300 odgovora te da je utvrdila da je nestao trag za 275 nevladinih organizacija. „To je dokaz da su se ovdje prale pare“, zaključio je Jovičić. Na poziv predsjedavajućeg Komisije Zvonka Jurišića današnjoj sjednici prisustvovao je i zamjenik predsjedavajućeg istražne komisije iz prošlog mandata Parlamentarne skupštine BiH Vinko Zorić. Zorić smatra da komisija za istraživanje trošenja donacija nikada neće završiti posao bez političke podrške. „Sigurno je da je bilo pranja novca", rekao je Zorić. On je ocijenio da međunarodni faktori, za koje je uvjeren da su upleteni u nezakonito trošenje donatorskih sredstava, nisu zainteresovani za utvrđivanje istine. „Ako postoji politička volja, komisija može uraditi svoj posao, a ako ne postoji, onda ne treba raditi“, zaključio je Zorić.