Predloženo poništenje privatizacije Željeznica FBiH

Dio Željeznica Federacije Bosne i Hercegovine (ŽFBiH) je privatizovan nezakonito i uz niz proceduralnih grešaka, utvrdili su revizori, a piše Centar za istraživačko novinarstvo.

Republika Srpska 22.08.2013 | 20:33
Predloženo poništenje privatizacije Željeznica FBiH
Dio Željeznica Federacije Bosne i Hercegovine (ŽFBiH) je privatizovan nezakonito i uz niz proceduralnih grešaka, utvrdili su revizori, a piše Centar za istraživačko novinarstvo. Omjer privatnog i državnog vlasništva nad ŽFBiH je još uvijek nejasan, iako je prošlo 12 godina od privatizacije koju bi najbolje bilo poništiti, piše u Izvještaju o privatizaciji ovog preduzeća, koji je po nalogu Vlade FBiH uradila revizorska firma "Revicus" iz Zenice. Izvještaj je u avgustu prošle godine dostavljen Vladi na daljnje postupanje. Jedina konkretna akcija vlasti od tada bilo je održavanje sastanka predstavnika Vlade, Željeznica FBiH, Agencije za privatizaciju i "Revicusa". Nadležno Ministarstvo prometa i komunikacija FBiH je trebalo predloge revizije dati Vladi FBiH na izjašnjenje. Iz Vlade FBiH kažu da to nije urađeno uglavnom zbog teškog stanja u Željeznicama FBiH i nesređene političke situacije unutar Vlade. Revizori su u Izvještaju naveli niz problema i propusta učinjenih tokom nezakonite privatizacije, o kojoj je CIN pisao 2007. godine, te predložili moguća rješenja nastale vlasničke ''zavrzlame''. Preduzeće Željeznice Federacije BiH osnovano je početkom 2002. godine. Nastalo je spajanjem preduzeća Željeznice BiH (ŽBiH) iz Sarajeva i Željeznice Herceg-Bosne (ŽHB) iz Mostara, koja su djelimično privatizovana godinu dana ranije. Agencija za privatizaciju FBIH je dozvolila privatizaciju iako preduzeća nisu dostavila dokaz o vlasništvu nad nekretninama, što propisuju Zakon o privatizaciji FBiH i drugi propisi koji uređuju privatizaciju. Plan privatizacije je bio odvojiti infrastrukturu (šine i signalizaciju) od operatera (putničkih i teretnih vozova) te privatizovati 49 odsto operatera. Država bi zadržala u svom vlasništvu infrastrukturu i mogućnost da je iznajmljuje svim zainteresovanim operaterima. Međutim, privatizacije mostarskog i sarajevskog preduzeća su provedene prije nego što su Zakonom o željeznicama FBIH definisani pojmovi ključni za privatizaciju kao što su željeznička kompanija, željeznički operater i infrastruktura. Ni privatizovana preduzeća niti novoosnovane ŽFBiH nisu podijeljena na operatera i infrastrukturu, pa je postalo nejasno ko je vlasnik kojeg kapitala u novoosnovanim ŽFBiH. To je otvorilo put i Agenciji za privatizaciju i dioničarima da svojim odlukama iz 2004. i 2005. godine mijenjaju postotak i omjer privatnog i državnog kapitala ŽFBiH bez ikakvih realnih osnova za takve promjene, stoji u izvještaju. Naknadni proces privatizacije novoosnovanog preduzeća ŽFBiH iz 2005. godine je osmišljen samo kako bi ranije privatizovani kapital mogao biti registrovan u novom preduzeću, odnosno kako bi se formalno privatizovalo nešto što je bilo privatizovano još u vrijeme postojanja odvojenih željezničkih preduzeća u Mostaru i Sarajevu, stoji u izvještaju. U izvještaju "Revicusa" takođe stoji da treba poništiti Odluku o ovakvom načinu privatizacije ŽFBiH. Vladi je predloženo da kao većinski vlasnik dogovori preregistraciju ili ponovno osnivanje jedinstvenog željezničkog preduzeća, ali da ima na umu eventualno obeštećenje dioničara. Novo željezničko preduzeće bi trebalo registrovati kao holding dva odvojena preduzeća Infrastruktura i Operater, jer bi se samo na taj način mogla planirati eventualna privatizacija Operatera. Revizori su predložili vlastima da, bez obzira na sve opisane nedostatke privatizacije, priznaju postojeću strukturu vlasništva nad kapitalom, prema kojoj je 91,816 posto ŽFBIH u državnom, a 8,184 posto u privatnom vlasništvu, jer je ovo realan iznos i omjer strukture kapitala koji je uz to registrovan na sudu, stoji u izvještaju.

Komentari / 0

Ostavite komentar