Suša ostavila neizbrisiv trag na usjevima

Iako nas meteorolozi uvjeravaju da je period tropskih vrućina iza nas, suša koja je zahvatila ovaj region u proteklih nekoliko sedmica ostavila je neizbrisiv trag na poljoprivredne usjeve.

Republika Srpska 20.08.2013 | 09:13
Suša ostavila neizbrisiv trag na usjevima
Iako nas meteorolozi uvjeravaju da je period tropskih vrućina iza nas, suša koja je zahvatila ovaj region u proteklih nekoliko sedmica ostavila je neizbrisiv trag na poljoprivredne usjeve. Poljoprivrednici kažu da ukoliko kiša ne padne u toku narednih sedam dana šteta na poljoprivrednim kulturama biće nepopravljiva. Prema stručnim analizama dugotrajna suša i visoke temperature utiču na kukuruz, voće, povrće, industrijsko i krmno bilje. Prema trenutno dostupnim podacima ukupna proizvodnja soje i kukuruza u RS ove godine mogla bi biti umanjena od 25 do 30 odsto, a visoke temperature vazduha tokom jula i u prvoj dekadi avgusta, uz nedostatak padavina, negativno su se odrazile i na kvalitet plodova voća. Vladimir Usorac, predsjednik Udruženja poljoprivrednika RS rekao je da je ovo treća nepovoljna i sušna godina za poljoprivredu. “Ova godina je obećavala, ali nažalost već nekoliko sedmica kiša nije pala i zahvatile su nas tropske vrućine sa temperaturom od oko 40 stepeni, a takvo vrijeme izuzetno se odrazilo na kukuruz, trave, soju, voće i povrće. Trenutno je teško procijeniti gubitke, jer oni zavise od područja do područja”, rekao je Usorac. Ističe da jedino siliranje može spasiti kukuruz, pošto poljoprivrednici nemaju navodnjavanja, a kada je u pitanju voće i povrće može se spasiti samo ono što se berbom može obrati. Ljubo Maletić, predsjednik Udruženja poljoprivrednika Semberije ističe da je uticaj suše na poljoprivrednu proizvodnu i ove godine veliki, a kukuruz će opet podbaciti iako će za jednu nijansu biti bolji nego prošle godine. “Ukoliko kiša ne padne za nekih sedam dana zadesiće nas šteta koja će biti kao ona od prošle godine. Pšenica je trenutno dobra i kvalitetna, jer je ranije bilo vlažno vrijeme, ali ako kiša ne padne ona pšenica koja se bude sijala u jesen biće kritična. Uz kukuruz i pšenicu ove nepovoljne vremenske prilike utiču i na soju i suncokret. Kod nas su najzastupljeniji kukuruz, ječam i pšenica pa su tu štete najveće”, rekao je Maletić i dodao je da je trenutno kukuruz izgubio oko 35 odsto. Bojan Kecman, portparol Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Republike Srpske rekao je da je već u junu količina padavina bila ispod višegodišnjeg prosjeka. “Usljed izrazito visokih dnevnih i srednjih mjesečnih temperatura vazduha tokom jula, a prije svega u trećoj dekadi ovog mjeseca, u značajnoj mjeri je ugrožena oplodnja kukuruza, zbog gubitka fertilnosti polena na temperaturama iznad 35°C. Pod uticajem visokih temperatura vazduha u drugoj polovini jula i opšte vegetativno stanje biljaka kukuruza je postalo nepovoljno”, rekao je Kecman. Dodao je da se prema podacima savjetodavne službe Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Republike Srpske suša počela manifestovati na poljoprivrednim kulturama sa tendencijom daljeg negativnog efekta, jer se veoma toplo vrijeme nastavlja i u narednom periodu. Kada je u pitanju kukuruz Kecman ističe da su primjetni znaci oštećenja i donji listovi se suše, a zavisno od tipova zemljišta mogu se konstatovati i različito umanjenje prinosa. Ističe da su biljke u fazi punog nalijevanja zrna i narednih desetak dana je najkritičniji period koji će biti ključan za formiranje prinosa . “Na šljunkovitim zemljištima procenat umanjenja prinosa je i do 50 odsto. Na dobrim dubokim zemljištima stanje je znatno bolje i tu uglavnom za sada nema oštećenja, izuzimajući manje površine gdje je moguće umanjenje do 10 odsto zbog propusta u tehnologiji. U proizvodnji industrijskog bilja soja i duvan su najugroženiji proljetni usjevi, a možemo konstatovati da će umanjenje prinosa biti i do 30 odsto uz pretpostavku da se nepovoljni vremenski uslovi nastave i u narednom periodu”, kaže Kecman. Prema dostupnim podacima evidentno je umanjenje prinosa i krmonog bilja u procentu od 20 do 40 odsto zavisno od lokacije i tipa zemljišta. “Povrće je uglavnom pod sistemom navodnjavanja i tu neće biti značajnijih umanjenja prinosa izazvanih sušom. Na voćarskim kulturama očekujemo umanjenje prinosa do 20 odsto i pad kvaliteta zbog nemogućnosti nalivanja plodova i velike evapotranspiracije. Moguća su trajna oštećenja zametnutih pupoljaka za narednu vegetaciju, jer biljka usmjerava metabolizam ka plodovima. Ovo se posebno odnosi na jabučaste voćne vrste”, ističe Kecman. Resorno ministarstvo procjenjuje se da bi ukupna proizvodnja kukuruza u Republici Srpskoj u 2013. godini mogla biti umanjena od 25 do 30 odsto u odnosu na prosječnu ukupnu proizvodnju u proteklih deset godina od 603.000 tona zrna kukuruza. “Procjenjujemo da bi i gubici u proizvodnji soje u RS u ovoj godini mogli da budu do 30 odsto. Visoke temperature vazduha tokom jula i u prvoj dekadi avgusta, uz nedostatak padavina, negativno su uticale i na kvalitet plodova voćaka, prije svega šljive, koja je ove godine preopterećena sa rodom, pa su plodovi ostali sitniji i slabijeg kvaliteta. Očekuju se i pojave ožegotina na listu i smanjenje lisne mase, a suša može negativno da utiče i na diferencijaciju rodnih pupoljaka voćnih vrsta, što se može negativno odraziti i na prinos u narednoj godini”, ističe Kecman i dodaje da je procjena gubitka prinosa kukuruza i ostalih biljnih vrsta rađena 6. avgusta 2013. godine te ukoliko se u narednom periodu nastave slične vremenske prilike sa izuzetno visokim temperaturama i nedostatkom padavina gubici prinosa mogu biti i znatno veći.

Komentari / 13

Ostavite komentar
Name

Mitar

20.08.2013 10:28

Nemojte se brinuti, svu nastalu štetu ce iz svog fonda namiriti naš Voljeni prijesednik Milorad Dodik. U Trebinju je uz janjetinu i vino iz Grigorijevih vinskih podruma, razgovarao o tom problemu, i zaključio da poljoprivrednici nisu trebali sijati žito i pšenicu kad su znali da ce biti suša, poplave, grad, požari itd. I pored toga naš Dragi vođa ce učiniti sve da vas upropasti načisto.

ODGOVORITE
Name

Mitar

20.08.2013 10:28

Nemojte se brinuti, svu nastalu štetu ce iz svog fonda namiriti naš Voljeni prijesednik Milorad Dodik. U Trebinju je uz janjetinu i vino iz Grigorijevih vinskih podruma, razgovarao o tom problemu, i zaključio da poljoprivrednici nisu trebali sijati žito i pšenicu kad su znali da ce biti suša, poplave, grad, požari itd. I pored toga naš Dragi vođa ce učiniti sve da vas upropasti načisto.

ODGOVORITE
Name

Mitar

20.08.2013 10:28

Nemojte se brinuti, svu nastalu štetu ce iz svog fonda namiriti naš Voljeni prijesednik Milorad Dodik. U Trebinju je uz janjetinu i vino iz Grigorijevih vinskih podruma, razgovarao o tom problemu, i zaključio da poljoprivrednici nisu trebali sijati žito i pšenicu kad su znali da ce biti suša, poplave, grad, požari itd. I pored toga naš Dragi vođa ce učiniti sve da vas upropasti načisto.

ODGOVORITE
Name

Mitar

20.08.2013 10:28

Nemojte se brinuti, svu nastalu štetu ce iz svog fonda namiriti naš Voljeni prijesednik Milorad Dodik. U Trebinju je uz janjetinu i vino iz Grigorijevih vinskih podruma, razgovarao o tom problemu, i zaključio da poljoprivrednici nisu trebali sijati žito i pšenicu kad su znali da ce biti suša, poplave, grad, požari itd. I pored toga naš Dragi vođa ce učiniti sve da vas upropasti načisto.

ODGOVORITE
Name

Mitar

20.08.2013 10:28

Nemojte se brinuti, svu nastalu štetu ce iz svog fonda namiriti naš Voljeni prijesednik Milorad Dodik. U Trebinju je uz janjetinu i vino iz Grigorijevih vinskih podruma, razgovarao o tom problemu, i zaključio da poljoprivrednici nisu trebali sijati žito i pšenicu kad su znali da ce biti suša, poplave, grad, požari itd. I pored toga naš Dragi vođa ce učiniti sve da vas upropasti načisto.

ODGOVORITE
Name

Mitar

20.08.2013 10:28

Nemojte se brinuti, svu nastalu štetu ce iz svog fonda namiriti naš Voljeni prijesednik Milorad Dodik. U Trebinju je uz janjetinu i vino iz Grigorijevih vinskih podruma, razgovarao o tom problemu, i zaključio da poljoprivrednici nisu trebali sijati žito i pšenicu kad su znali da ce biti suša, poplave, grad, požari itd. I pored toga naš Dragi vođa ce učiniti sve da vas upropasti načisto.

ODGOVORITE
Name

Mitar

20.08.2013 10:28

Nemojte se brinuti, svu nastalu štetu ce iz svog fonda namiriti naš Voljeni prijesednik Milorad Dodik. U Trebinju je uz janjetinu i vino iz Grigorijevih vinskih podruma, razgovarao o tom problemu, i zaključio da poljoprivrednici nisu trebali sijati žito i pšenicu kad su znali da ce biti suša, poplave, grad, požari itd. I pored toga naš Dragi vođa ce učiniti sve da vas upropasti načisto.

ODGOVORITE
Name

Mitar

20.08.2013 10:28

Nemojte se brinuti, svu nastalu štetu ce iz svog fonda namiriti naš Voljeni prijesednik Milorad Dodik. U Trebinju je uz janjetinu i vino iz Grigorijevih vinskih podruma, razgovarao o tom problemu, i zaključio da poljoprivrednici nisu trebali sijati žito i pšenicu kad su znali da ce biti suša, poplave, grad, požari itd. I pored toga naš Dragi vođa ce učiniti sve da vas upropasti načisto.

ODGOVORITE
Name

Mitar

20.08.2013 10:28

Nemojte se brinuti, svu nastalu štetu ce iz svog fonda namiriti naš Voljeni prijesednik Milorad Dodik. U Trebinju je uz janjetinu i vino iz Grigorijevih vinskih podruma, razgovarao o tom problemu, i zaključio da poljoprivrednici nisu trebali sijati žito i pšenicu kad su znali da ce biti suša, poplave, grad, požari itd. I pored toga naš Dragi vođa ce učiniti sve da vas upropasti načisto.

ODGOVORITE
Name

Mitar

20.08.2013 10:28

Nemojte se brinuti, svu nastalu štetu ce iz svog fonda namiriti naš Voljeni prijesednik Milorad Dodik. U Trebinju je uz janjetinu i vino iz Grigorijevih vinskih podruma, razgovarao o tom problemu, i zaključio da poljoprivrednici nisu trebali sijati žito i pšenicu kad su znali da ce biti suša, poplave, grad, požari itd. I pored toga naš Dragi vođa ce učiniti sve da vas upropasti načisto.

ODGOVORITE
Name

Mitar

20.08.2013 10:28

Nemojte se brinuti, svu nastalu štetu ce iz svog fonda namiriti naš Voljeni prijesednik Milorad Dodik. U Trebinju je uz janjetinu i vino iz Grigorijevih vinskih podruma, razgovarao o tom problemu, i zaključio da poljoprivrednici nisu trebali sijati žito i pšenicu kad su znali da ce biti suša, poplave, grad, požari itd. I pored toga naš Dragi vođa ce učiniti sve da vas upropasti načisto.

ODGOVORITE
Name

Mitar

20.08.2013 10:28

Nemojte se brinuti, svu nastalu štetu ce iz svog fonda namiriti naš Voljeni prijesednik Milorad Dodik. U Trebinju je uz janjetinu i vino iz Grigorijevih vinskih podruma, razgovarao o tom problemu, i zaključio da poljoprivrednici nisu trebali sijati žito i pšenicu kad su znali da ce biti suša, poplave, grad, požari itd. I pored toga naš Dragi vođa ce učiniti sve da vas upropasti načisto.

ODGOVORITE
Name

Mitar

20.08.2013 10:28

Nemojte se brinuti, svu nastalu štetu ce iz svog fonda namiriti naš Voljeni prijesednik Milorad Dodik. U Trebinju je uz janjetinu i vino iz Grigorijevih vinskih podruma, razgovarao o tom problemu, i zaključio da poljoprivrednici nisu trebali sijati žito i pšenicu kad su znali da ce biti suša, poplave, grad, požari itd. I pored toga naš Dragi vođa ce učiniti sve da vas upropasti načisto.

ODGOVORITE