Kontrola rashoda od ključnog značaja

Misija Međunarodnog monetarnog fonda /MMF/, koja je boravila u BiH od 16.

Republika Srpska 30.05.2012 | 11:28
Kontrola rashoda od ključnog značaja
Misija Međunarodnog monetarnog fonda /MMF/, koja je boravila u BiH od 16. do 29. maja, zaključila je da je za BiH, u sadašnjim okolnostima, kontrola rashoda od ključnog značaja da bi se zaštitila stabilnost javnih finansija na svim nivoima.MMF ohrabruje vlade da prevaziđu jednokratne mjere štednje I da naprave iskorak kada je riječ o platama u javnom sketoru I zapošljavanju, beneficijama na osnovu učešća u ratu, penzionom I zdravstvenom sistemu, navodi u saopštenju šef Misije MMF-a za BiH Kostas Hristu. On je istakao da MMF pozdravlja izglede da će biti usvojen budžet institucija BiH za 2012. godinu. "Ovo će ukloniti elemente nesigurnosti u budžetskom planiranju,omogućiti entitetima da izvrše reviziju svojih budžeta I baziraju ih na realističnjim poreskim prihodima i finansijskim pretpostavkama", navodi se u saopštenju. Hristou ističe da se nakon uspješnog prilagođavanja početnim efektima globalne ekonomske krize, ekonomija BiH suočava sa obnovljenim pritiscima, a oporovak, koji je počeo 2010, oslabio je jer se kriza evrozone negativno odrazila na izvoz BiH i priliv kapitala. "Domaća potražnja I dalje je slaba, uslovljena fiskalnom štednjom, stagniranjem plata I sporim rastom kredita. I sa slabostima u ekonomiji, inFlacija ima opadajući trend. Ne vidimo rast proizvodnje u 2012, a izgledi poslije 2012. su slabi zbog nesigurnosti u evrozoni I ranjivosti same BiH", navodi se u saopštenju. Kao pozitivno MMF ističe to što je kontinuirana fiskalna uzdržanost pomogla da se deFicit zadrži u okviru tri odsto BDP u 2011, dok je u 2010. iznosio 4,2 odsto. Međutim, navodi MMF, ovo je dijelom ostvareno zahvaljujući privremenim mjerama, dok je nacionalna politika koordinacija oslabila, a progres u strukturalnim fiskalnim reformama usporen. Prema ocjeni Hristua, bankarski sektor u BiH se dobro nosi sa uticajem globalne finansijske krize. "Cijeli sektor je 2011. okončao sa profitom, a banke su nastavile da osiguravaju svoje finansijske aktivnosti kroz injekcije kapitala I zadržavanje profita.Depoziti domaćinstava su zabilježili snažan rast", navodi se u saopštenju. Međutim, u prvom kvartalu 2012. godine zabilježen je neznatan rast nefunkcionalnih kredita, navode iz MMF-a i dodaju da se ovo naročito odnosi na kredite privatnom sektoru, koji je opterećen ogromnim potrebama finansiranja vlada,a koje ispunjavaju sve većim zaduživanjem kod banaka. Hristu naglašava da je Misija MMF-a tokom boravka u BiH inicirala diksusiju o programu koji bi podržao MMF. "Vlasti su pokazale privrženost za program koji bi osigurao politički okvir za makroekeonomsku stabilnost, unapređenje nezavršene agende reFormi I pomoć u ispunjavanju ekstremnih finansijskih potreba BiH", navodi se u saopštenju. Misija MMF-a je spremna da se vrati u BiH da bi završila pregovore u narednim nedjeljama, ističe Hristu i dodaje da su se vlasti u međuvremenu obavezale da će raditi na zajedničkoj ekonomskoj strategiji, političkim ciljevima i da će identiFikovati korake za neophodne reforme.