O Prijedlogu budžeta za 2012. godinu

Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH usvojio je dnevni red današnje sjednice na kojem su i prijedlog budžeta BiH za 2012.

Republika Srpska 29.05.2012 | 12:04
O Prijedlogu budžeta za 2012. godinu
Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH usvojio je dnevni red današnje sjednice na kojem su i prijedlog budžeta BiH za 2012. godinu u prvom čitanju, te zahtjev Savjeta ministara BiH za razmatranje po hitnom postupku Prijedloga zakona o dopunama Zakona o platama i naknadama u institucijama BiH. Pred delegatima je i zahtjev Savjeta ministara BiH da po hitnom postupku bude razmatran Prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o službi u Oružanim snagama BiH kojim se propisuje da prijevremeno penzionisani pripadnici Oružanih snaga imaju pravo na status i primanja kao srodne kategorije u entitetima. Predsjedavajući Doma naroda Dragan Čović informisao je delegate da je Kolegijum Doma na jutrošnjoj sjednici odlučio da zaduži Ustavnopravnu komisiju da sačini izvještaj o prijedlogu amandmana na Ustav BiH koji je u prvom čitanju u ovom domu usvojen 5. oktobra 2005. godine Prema Čovićevim riječima, Kolegijum je odlučio da prijedlog ovog amandmana Dom naroda razmatra na 18. sjednici. Amandman se odnosi na član 9, stav 2 Ustava BiH kojim se predviđa da naknada za lica koja obavljaju funkcije u institucijama BiH ne može biti umanjena za vrijeme trajanja mandata nosioca funkcije.