Koncesija za ugalj data RiTE „Ugljevik”

Vlada Republike Srpske donijela je danas rješenje o dodjeli koncesije za korištenje uglja na ležištima "Bogutovo Selo" i "Ugljevik Istok" u opštini Ugljevik Zavisnom preduzeću "Rudnik i Termoelektrana Ugljevik" iz sastava Mješovitog holdinga "Elektroprivreda Srpske".

Republika Srpska 31.07.2013 | 17:35
Koncesija za ugalj data RiTE „Ugljevik”
Vlada Republike Srpske donijela je danas rješenje o dodjeli koncesije za korištenje uglja na ležištima "Bogutovo Selo" i "Ugljevik Istok" u opštini Ugljevik Zavisnom preduzeću "Rudnik i Termoelektrana Ugljevik" iz sastava Mješovitog holdinga "Elektroprivreda Srpske". Koncesija se dodjeljuje na period od 26 godina, računajući od dana zaključenja ugovora o koncesiji, saopšteno je iz Biroa Vlade za odnose s javnošću. Za korištenje koncesionar se obavezuje na uredno plaćanje koncesione naknade i dužan je da, prije zaključenja ugovora, uplati u korist budžeta Srpske jednokratnu naknadu za koncesiono pravo u iznosu od 1.006.831 KM. Visina koncesione naknade za pravo korištenja mineralne sirovine iznosi 3,2 odsto od godišnjeg bruto prihoda ostvarenog obavljanjem koncesione djelatnosti. Ovlašćuje se Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva da sa koncesionarom zaključi ugovor o koncesiji, kojim će se bliže urediti koncesioni odnos. Ako koncesionar, u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog rješenja ne zaključi ugovor o koncesiji, gubi sva prava utvrđena ovim rješenjem.  

Komentari / 0

Ostavite komentar