"Muljanje" u osnovnim školama zbog prevoza

Brojne škole u RS kršile su Zakon o javnim nabavkama BiH, oglušivale se o Pravilnik o budžetskim klasifikacijama, a mnoge stavke su pogrešno klasifikovane, upozorili su revizori u Revizorskom izvještaju Ministarstva prosvjete i kulture RS.

Republika Srpska 24.07.2013 | 07:30
"Muljanje" u osnovnim školama zbog prevoza

Brojne škole u RS kršile su Zakon o javnim nabavkama BiH, oglušivale se o Pravilnik o budžetskim klasifikacijama, a mnoge stavke su pogrešno klasifikovane, upozorili su revizori u Revizorskom izvještaju Ministarstva prosvjete i kulture RS.Iz izvještaja, naime, proističe da su kroz pogrešno, neadekvatno ili nepotpuno evidentiranje troškova brojne škole dovele do opravdane sumnje da li je novac trošen za prave namjere.

Jedna od najviše spominjanih škola u izvještaju je Osnovna škola "Sveti Sava" u Zvorniku. Revizori su tamo, između ostalog, evidentirali rashode za radove na krovu bez dokumentacije o izvršenju i primopredaji, dok značajan broj putnih naloga ne sadrži izvještaj o obavljenom poslu na službenom putu. Revizori su evidentirali i rashode za reprezentaciju bez navođenja povodom čega su nastali, a nalozi isplate i blagajnički dnevnik nisu numerisani. U ovoj školi nisu poštovali Zakon o javnim nabavkama BiH pri nabavci kancelarijskog materijala i "robe za potrebe održavanja sastanaka", bez navođenja o kakvoj robi se radi. Prekršen je, takođe, i pravilnik o budžetskim klasifikacijama prilikom isplate duga od 8.430 maraka. Revizori su smatrali za shodno i da napomenu da je škola dala 1.602 marke za štampanje školskog časopisa. Nepropisno su u školi obnovili i ogradu u vrijednosti od 4.000 maraka, tako što se u prilogu računa nalazi otpremnica koja nije potpisana, a nije ni potpisan zapisnik o preuzimanju i aktiviranju stalnog sredstva.

U školi nam se javila bibliotekarka, koja je objasnila da dežura i da ne može stupiti u kontakt ni sa direktorom, pomoćnikom ili računovođom, koji bi nam objasnili navode iz revizorskog izvještaja.

U Osnovnoj školi "Petar Kočić" u Novoj Topoli, revizori su konstatovali ukupne rashode za korištenje vozila u 2012. u iznosu od 12.206 maraka. U školi, kako napominju, nemaju službeno vozilo, a za službene svrhe koriste privatne automobile.

"Nema putnih naloga i nije vršen obračun za korištenje ličnog vozila, pa su ukupni rashodi pogrešno kvalifikovani i iskazani više za navedeni iznos", navode revizori uz napomenu da to nije u skladu sa propisima.

Rajna Soldat, direktor škole, tvrdi da je u pitanju samo administrativni nesporazum, jer ih, kako je navela, niko ranije nije upozorio da se tako ne može raditi. Objasnila je da u okviru škole postoji osam područnih škola, od kojih su neke udaljene do 20 kilometara od centralnog objekta. Osim toga, kako je navela, učenici su često išli na takmičenja, pa je škola sklopila ugovor sa benzinskom pumpom, a direktor je, uz saglasnost Školskog odbora, odobravao isplate na mjesečnom nivou.

"Ovdje sigurno nema nikakvih neregularnosti. Mi nemamo službeni automobil, a na primjer, škola 'Sveti Sava' na Laušu ga ima, a nemaju troškove goriva. Mene zanima kako je to moguće", istakla je ona.

U nekoliko slučajeva revizori govore i o neregularnostima u prevozu đaka. Tako, na primjer, navode da je u OŠ "Sveti Sava" iz Banjaluke na fakturi dobavljača za prevoz đaka navedeno 316 đaka, što se ne slaže sa spiskovima, dok iz fakture OŠ "Sveti Sava" iz Rogatice nije vidljiva stvarna cijena prevoza po učeniku.

U Ministarstvu prosvjete i kulture su nam danas rekli da je u toku izrada akcionog plana, kojim Ministarstvo namjerava natjerati škole da u potpunosti poštuju propise i zakone.

Komentari / 13

Ostavite komentar
Name

milos

24.07.2013 10:04

Totalno rasulo...

ODGOVORITE
Name

milos

24.07.2013 10:04

Totalno rasulo...

ODGOVORITE
Name

milos

24.07.2013 10:04

Totalno rasulo...

ODGOVORITE
Name

milos

24.07.2013 10:04

Totalno rasulo...

ODGOVORITE
Name

milos

24.07.2013 10:04

Totalno rasulo...

ODGOVORITE
Name

milos

24.07.2013 10:04

Totalno rasulo...

ODGOVORITE
Name

milos

24.07.2013 10:04

Totalno rasulo...

ODGOVORITE
Name

milos

24.07.2013 10:04

Totalno rasulo...

ODGOVORITE
Name

milos

24.07.2013 10:04

Totalno rasulo...

ODGOVORITE
Name

milos

24.07.2013 10:04

Totalno rasulo...

ODGOVORITE
Name

milos

24.07.2013 10:04

Totalno rasulo...

ODGOVORITE
Name

milos

24.07.2013 10:04

Totalno rasulo...

ODGOVORITE
Name

milos

24.07.2013 10:04

Totalno rasulo...

ODGOVORITE