Hrvatske firme moraju obustaviti izvoz u BiH

Firme iz Hrvatske, njih 45, moraće obustaviti izvoz u BiH, jer ne ispunjavaju uslove, saopšteno je iz Kancelarije za veterinarstvo BiH.

Republika Srpska 23.07.2013 | 17:55
Hrvatske firme moraju obustaviti izvoz u BiH
Firme iz Hrvatske, njih 45, moraće obustaviti izvoz u BiH, jer ne ispunjavaju uslove, saopšteno je iz Kancelarije za veterinarstvo BiH. Uslovi za izvoz na tržište BiH nisu ispunjeni prema Pravilniku o uslovima uvoza i provoza živih životinja, sirovina, proizvoda i nusproizvoda životinjskog porijekla, veterinarskih lijekova i hrane za životinje u BiH. Zakonom o veterinarstvu BiH i Pravilnikom propisani su uslovi za uvoz i provoz tih proizvoda u/kroz BiH, ulaskom Hrvatske u Evropsku uniju i pravila kada je riječ o uvozu koja su vrijedila za sve članice EU počela su da se primjenjuju i na novu članicu Hrvatsku. S obzirom na to, izvršena je revizija upisanih objekata u Upisniku kancelarije za veterinarstvo BiH do momenta pristupanja Hrvatske u EU, te je spisak objekata koji ne ispunjavaju uslove dostavljen nadležnom tijelu Hrvatske na uvid uz obavještenje da će ti objekti biti brisani iz Upisnika. Nadležno tijelo Hrvatske 19. jula obavijestilo je Kancelariju za veterinarstvo BiH da su liste odobrenih objekata za stavljanje proizvoda životinjskog porijekla, hrane za životinje i nusproizvoda životinjskog porijekla na tržište EU ažurirane i objavljenje na njihovoj službenoj stranici. Uvidom u ažurirane liste konstatovano je da je 16 objekata koji nisu ispunjavali uslove za uvoz na tržište BiH u međuvremenu dobilo odobrenja od nadležnog tijela Hrvatske za trgovanje sa drugim članicama EU, te u skladu sa time iz tih objekata se može nastaviti uvoz u BiH, jer ispunjavaju uslove propisane za objekte porijeklom iz drugih zemalja.

Komentari / 0

Ostavite komentar