Radulj: Veliki dan za pravdu u BiH

Odluka Evropskog suda za ljudska prava u Strazburu u slučaju "Maktouf i Damjanović protiv BiH" je očekivana i predstavlja veliki dan za pravdu u BiH, izjavio je Srni zamjenik ministra pravde BiH Srđan Radulj.

Republika Srpska 18.07.2013 | 16:59
Radulj: Veliki dan za pravdu u BiH
Odluka Evropskog suda za ljudska prava u Strazburu u slučaju "Maktouf i Damjanović protiv BiH" je očekivana i predstavlja veliki dan za pravdu u BiH, izjavio je Srni zamjenik ministra pravde BiH Srđan Radulj.Radulj je istakao da je Evropski sud utvrdio da su svi drugi sudovi u BiH, osim Suda BiH, pravilno i na zakonit način primjenjivali materijalno krivično zakonodavstvo. "Evropski sud je utvrdio da je Sud BiH pogrešno primijenio materijalno krivično pravo tako što je u ova dva predmeta primijenio krivične zakone BiH iz 2003. godine, zanemarujući činjenicu da su krivična djela za koja su ova lica optužena, počinjena u vrijeme važenja krivičnog zakona SFRJ iz 1976. godine", naglasio je Radulj. On je rekao da je evidentno da je zakon iz 1976. godine, koji je važio u vrijeme počinjenja krivičnih djela, daleko blaži od onog koji je Sud BiH primijenio. Prema njegovim riječima, značajno je da je svih 17 sudija, vrsnih stručnjaka iz pravne oblasti, jednoglasno donijelo odluku da je Sud BiH prekršio norme evropske konvencije, tačnije član sedam. Radulj je istakao da sva lica koja su osuđena na sličan način pred Sudom BiH imaju razlog da traže ponavljanje krivičnog postupka pred tim sudom i da se to može očekivati u narednom periodu. "Za očekivati je ponavljanje krivičnih postupaka i nadam se unifikacija primjene krivičnog zakonodavstva u BiH, što je i Evropski sud naveo u svojoj odluci", dodao je Radulj. On je napomenuo da se može očekivati i svojevrsna blokada Suda BiH, s obzirom na broj slučajeva koje je sud presudio zakonima iz 2003. godine. "I sada imaju veliki broj krivičnih predmeta ratnih zločina, a kada bi se na to dodalo i ponavljanje krivičnih postupaka, to bi stvorilo blokadu, a nažalost, sam je Sud BiH stvorio ovakvu pravnu praksu, ne obazirući se uopšte na navode iz ranijeg perioda da pogrešno primjenjuju materijalno pravo, tako da je vrlo neizvjesno šta će se dešavati u narednim mjesecima", istakao je Radulj. On je pojasnio da bi pretrpanost predmetima dovela do toga da Sud BiH ne bude ažuran, da se opet postavi pitanje prava na pravično suđenje i suđenje u razumnom roku, kako to propisuje evropska konvencija, a tako bi se stvorio i novi broj predmeta pred sudom u Strazburu. Radulj smatra da pitanje odgovornost sudija u Sudu BiH ne bi mogla biti postavljena, jer su oni obavljali svoj posao, odnosno primjenjivali pravo. "Prema mom mišljenju, teško je dokazati, gotovo nemoguće da je neko sa očiglednom namjerom pogrešno primjenio zakon", dodao je Radulj. Evropski sud za ljudska prava u Strazburu donio je odluku u slučaju "Maktouf i Damjanović protiv BiH" da Sud BiH nije trebalo retroaktivno da primijeni Krivični zakon iz 2003. godine u dva predmeta ratnih zločina. U današnjoj presudi Velikog vijeća u predmetu "Maktouf i Damjanović protiv BiH", koja je konačna, Evropski sud za ljudska prava je jednoglasno odlučio da je došlo do povrede člana sedam /kažnjavanje samo na osnovu zakona/ Evropske konvencije o ljudskim pravima.    

Komentari / 0

Ostavite komentar