Tužilac protiv zasjedanja u bivšoj Jugoslaviji

Tužilaštvo Haškog tribunala usprotivilo se danas prijedlogu Radovana Karadžića da se u toku dokaznog postupka odbrane održe tri jednonedjeljna sudska zasjedanja u Sarajevu, Banjaluci i Beogradu.

Republika Srpska 21.05.2012 | 18:04
Tužilac protiv zasjedanja u bivšoj Jugoslaviji
Tužilaštvo Haškog tribunala usprotivilo se danas prijedlogu Radovana Karadžića da se u toku dokaznog postupka odbrane održe tri jednonedjeljna sudska zasjedanja u Sarajevu, Banjaluci i Beogradu. Optužba smatra da Karadžić nije pokazao da bi to bilo u interesu pravde, te da se zasjedanja "održavaju u sjedištu Tribunala u Hagu, gdje se sredstva suda koriste na najeFikasniji način za obezbjeđivanje pravičnog i ekspeditivnog suđenja". Osim toga, dodaje se u podnesku, sudsko vijeće je prilikom posjete BiH prošle godine obaviješteno o ozbiljnom bezbjednosnom riziku od boravka optuženog na područjima koja se pominju u optužnici. Karadžić je u svom zahtjevu naveo da bi se održavanjem zasjedanja u Sarajevu, Banjaluci i Beogradu doprinijelo "boljem razumijevanju rada tribunala među ljudima na području bivše Jugoslavije", te da svjedoci ne bi morali da putuju u Hag i da bi se izbjegle komplikacije oko trasporta i smeštaja u pritvorsku jedinicu svjedoka odbrane koji izdržavaju zavorske kazne. Tužilaštvo ukazuje da Karadžić "ne tvrdi da je svjedoke nemoguće, pa čak ni da bi ih bilo teško dovesti u Hag“. "U svakom slučaju, optuženi ima na raspolaganju sva sredstava u skladu sa Pravilnikom da obezbijedi dolazak svjedoka, bilo da je to obavezujući nalog, nalog za slobodan prolaz ili transFer svjedoka koji služe kazne do pritvora UN", navodi se u dokumentu i dodaje da se u toku dokaznog postupka tužilaštva Karadžić već služio ovim mjerama. "Prisustvo optuženog na sudskim sjednicama u bivšoj Jugoslaviji predstavljalo bi značaj rizik po bezbjednost svih umiješanih osoba", navela je tužilac Hildegard Uerc-ReclaF, podsjetivši da se na to ukazuje i u izveštaju sekretara suda od januara 2011. godine, po povratku sudija sa mjesta događaja u BiH. Sekretar je tada ukazao da bi "prisustvo optuženog na mjestima događaja ili na bilo kojem području u vezi sa optužnicom u ovom predmetu `ugrozilo bezbjednost i sigurnost svih uključenih osoba, uključujući samog optuženog`". "Procjena o bezbjednosti tada je pokazala da bi pritvaranje optuženog u lokalnoj zatvorskoj ustanovi značajno povećalo zabrinutost za bezbjednost. Ove su primjedbe načinjene u vezi sa posjetom sudija BiH, ali nema razloga da se vjeruje da bi zabrinutost za bezbjednost bila manje ozbiljna u slučaju prisustva optuženog u Beogradu", navodi tužilaštvo. Odluku po podnescima sudsko vijeće će donijeti naknadno. Tužilaštvo je svog posljednjeg svjedoka u predmetu protiv Karadžića saslušalo 4. maja. Dokazni postupak odbrane započeće 16. oktobra. Pretresno vijeće je za 11. i 13. jun zakazalo raspravu po pravilu 98bis, na kojoj će optuženi zatražiti oslobađanje po onim tačkama optužnice za koje smatra da ih tužilaštvo nije dokazalo.