Međunarodna zajednica protiv izmjena Zakona

Delegacija EU i Kancelarija specijalnog predstavnika EU u BiH, OHR i Ambasada SAD u BiH zabrinuti su što je Dom naroda parlamenta BiH danas odlučio da nastavi sa usvajanjem amandmana na Zakon o sukobu interesa u institucijama vlasti BiH po hitnom postupku, jer smatraju da ovo zakonsko rješenje ne ispunjava međunarodne standarde.

Republika Srpska 15.07.2013 | 20:25
Međunarodna zajednica protiv izmjena Zakona
Delegacija EU i Kancelarija specijalnog predstavnika EU u BiH, OHR i Ambasada SAD u BiH zabrinuti su što je Dom naroda parlamenta BiH danas odlučio da nastavi sa usvajanjem amandmana na Zakon o sukobu interesa u institucijama vlasti BiH po hitnom postupku, jer smatraju da ovo zakonsko rješenje ne ispunjava međunarodne standarde. "Ti standardi zahtijevaju da je tijelo koje provodi propise u vezi sa sukobom interesa nezavisno i da posjeduje traženi nivo stručnosti. Neophodno je obezbijediti pravo na žalbu protiv odluka", ističe se u saopštenju ove tri institucije. Ove institucije smatraju da je predloženi zakon od vitalne važnosti za borbu BiH protiv korupcije, koja predstavlja jedan od najurgentnijih izazova BiH. "Odgovornost nosilaca javnih funkcija i transparentnost njihovih aktivnosti od najvećeg su interesa za građane i predstavljaju ključne demokratske principe", ističe se u saopštenju. Delegacija EU i Kancelarija specijalnog predstavnika EU u BiH, OHR i Ambasada SAD u BiH navode da, nezavisno od ishoda postupka za zaštitu vitalnog nacionalnog interesa koji je pokrenuo Klub Bošnjaka u Domu naroda, žele da ponove da predloženi amandmani nisu bili predmet adekvatnih konsultacija sa svim zainteresovanim stranama. "Čvrsto vjerujemo da je neophodna rasprava o tekstu zakona i da treba zatražiti mišljenje Venecijanske komisije da bi bila potvrđena usklađenost predloženog zakona sa međunarodnim standardima", poručuju iz ovih institucija. Klub bošnjačkog naroda u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH ocijenio na današnjoj sjednici da je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti BiH štetan po vitalni nacionalni interes Bošnjaka, pa će se o tom zahtjevu izjasniti Ustavni sud BiH. Predloženim izmjenama i dopunama zakona, utvrđivanje sukoba interesa sa Centralne izborne komisije BiH prenosi se u nadležnost komisije, koju bi činila po tri člana Predstavničkog doma i Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH, te direktor i zamjenici direktora Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije BiH.

Komentari / 0

Ostavite komentar