Suzbiti zloupotrebe poslodavaca

Predsjednik Saveza sindikata Republike Srpske /SSRS/ Ranka Mišić izjavila je danas da je u Srpskoj u prošloj godini 10 500 radnika sporazumno prekinulo ugovor o radu, te da će Sindikat insistirati na njihovoj analizi.

Republika Srpska 01.03.2012 | 19:43
Suzbiti zloupotrebe poslodavaca
Predsjednik Saveza sindikata Republike Srpske /SSRS/ Ranka Mišić izjavila je danas da je u Srpskoj u prošloj godini 10 500 radnika sporazumno prekinulo ugovor o radu, te da će Sindikat insistirati na njihovoj analizi. "U 50 odsto sporazumno prekinutih ugovora o radu došlo je do zloupotrebe poslodavca. To znači da radnik prilikom potpisivanja ugovora o radu istovremeno potpisuje i sporazumni raskid ugovora o radu što je klasična zloupotreba", rekla je Mišićeva nakon sjednice Ekonomsko-socijalnog savjeta Republike Srpske. Ona je naglasila da se takav način zloupotrebe prema radnicima mora suzbiti i da se hitno mora djelovati preventivno. Mišićeva je ocijenila da su svi izvještaji inspekcije rada i zaštite na radu uglavnom identični. "Od ukupno izvršenih kontrola polovina ih je neurednih, što jasno pokazuje kakva je pozicija radnika u Srpskoj i koliko poslodavci ne primjenjuju zakone o radu i zaštiti na radu, kao i kolektivne ugovore", dodala je Mišićeva. Ona je istakla da Inspektorat Republike Srpske u izvještajima, kako je rekla, opravdava pojedine poslodavce koji ne isplaćuju platu, te da je potrebno održati posebnu sjednicu Vlade RS na kojoj bi bilo riječi o radu Inspektorata. Mišićeva je navela da je Ekonomsko-socijalni savjet Republike Srpske dao saglasnost na Prijedlog zakona o socijalnoj zaštiti, kao i na Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit. "Bojimo se da će se prilikom primjene zakona o socijalnoj zaštiti finansijska raspodjela na lokalne zajednice i budžet Srpske teško realizovati imajući u vidu u kakvoj se situaciji nalaze pojedine opštine", dodala je Mišićeva. Ministar finansija Republike Srpske Zoran Tegeltija naveo je da će Prijedlog zakona o socijalnoj zaštiti i Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit ići u redovnu parlamentarnu proceduru. "Nadam se da ćemo nakon parlamentarne procedure dobiti dva dobra zakonska rješenja", rekao je Tegeltija. On je naglasio da nisu svi radnici koji su sporazumno prekinuli ugovore o radu prevareni, ali da ima poslodavaca koji zloupotrebljavaju radnike. Glavni republički inspektor rada i zaštite na radu Čedo Mišović istakao je da je u prošloj godini bilo 6 611 kontrola. "Poslodavci prilikom zaključivanja ugovora o radu daju radnicima bjanko sporazumni ugovor o raskidu radnog odnosa i to je nešto što je za inspekciju rada teško kontrolisati. Takvim zloupotrebama trebalo bi da se bave nadležne pravosudne institucije", rekao je Mišović.