Srbija: Uhapšeno 10 osoba osumnjičenih za zloupotrebe

Policija je lišila slobode 10 osoba zbog osnovane sumnje da su izvršili više krivičnih dela zloupotreba položaja odgovornog lica, neosnovano dobijanje i korišćenje kredita i falsifikovanje službene isprave.

Republika Srpska 15.07.2013 | 13:54
Srbija: Uhapšeno 10 osoba osumnjičenih za zloupotrebe
Policija je lišila slobode 10 osoba zbog osnovane sumnje da su izvršili više krivičnih dela zloupotreba položaja odgovornog lica, neosnovano dobijanje i korišćenje kredita i falsifikovanje službene isprave.Kako je saopšteno danas iz MUP-a, oštećeni su Privredno društvo PP "Erdevik" za iznos od 187.899.027 dinara i Ministarstvo poljoprivrede za 104.972.856 dinara, a osumnjičena lica su za sebe i svoja privredna društva pribavili protivpravnu imovinsku korist od 235.457.507 dinara, odnosno preko 2.500.000 evra. U nastavku akcije na suzbijanju zloupotreba u postupcima privatizacije i korišćenja budžetskih sredstava policijski službenici UKP, Službe za suzbijanje kriminala i PU Sremska Mitrovica u saradnji sa Višim i Osnovnim tužilaštvom u Sremskoj Mitrovici lišili su slobode 10 lica. Slobode je lišen Dušan Drezga (54) iz Erdevika, v. d. direktor PP "Erdevik" od 9. marta 2005., direktor PP "Erdevik" od 10. novembra 2005. do 24. septembra 2009. godine. Uhapšeni je i Ljubodrag Marić (61) iz Novog Sada, v. d. direktora "Rokšped" Vojvodina" doo, član UO "Mitrosrem" AD, član UO PP "Erdevik", direktor PP "Erdevik" od 22. aprila 2009. do 16. jula 2010. direktora OZ Z "Jedinstvo" AD Kraljevci, predsednik UO "Agrovojvodina eksport-import" AD i zastupnik ogranka "Europa Mont" doo. Slobode su lišeni i Bora Mirnić (55) iz Laćarka, član UO PP "Erdeik" AD, član UO PP "Mitrosrem" AD i direktor "M. E. A." doo i Vladimir Ilić (55) iz Novog Sada, direktor "Rokšped" doo od 23. novembra 2006. do 24. februara 2009. godine. I Svetozar Backović (48) iz Novog Sada, direktor "Frst invest group" doo od 14. aprila 2006. do 14. januara 2009. i Svetlana Ranković (43) iz Novog Sada, zaposlena u "Europament" doo i "Rokšped" doo su lišeni slobode. Slobode su lišeni Dragiša Joksimović (56) iz Novog Sada, zaposlen u "Europament" doo, v. d. direktora u "Rokšped" doo od 17. novembra 2009. do 6. januara 2010. i Miodrag Planjanin (66) iz Trstenika, zastupnik i osnivač "Planprodukt" doo i direktor u "Inter produkt" doo od 28. aprila 2005. I Nikola Planjanin (36) iz Trstenika, zamenik direktora i osnivač "Plandprodukt" Trstenik i "Inter produkt" doo i Borisav Vučković (62) iz Trstenika, direktor i osnivač "Planprodukt" doo su lišeni slobode. Osumnjčeni Drezga, direktor PP "Erdevik", Marić, v. d direktora "Rokšped Vojvodina", doo, član UO "Mitrosrem" AD, član UO PP "Erdevik", direktor PP "Erdevik", direktor OZ Z "Jedinsto" AD "Kraljevci", predsednik UO "Agrovojvodina eksport-import" AD i zastupnik ogranka "Europa Mont" doo, Mirnić, član UO PP "Erdevik" AD, član UO PP "Mitrosrem" AD, direktor "M. E. A." doo i Ilić, direktor "Rokšped" i Backović, direktor "Frst invest group" doo (svim navedenim privrednim društvima do uvođenja postupka stečaja upravljali su članovi porodice Stanaj iz Crne Gore) su nakon dogovora sa Svetlanom Rankoić, radnikom "Europamont" doo i "Rokšped" doo, Joksimovićem, radnikom "Europamont" doo, v. d. direktorom u "Rokšped" doo, Miodragom Planjaninom, zastupnikom i osnivačem "Planprodukt" doo i direktorom "Inter produkt" doo, Nikolom Planjaninom, zamenikom direktora i osnivača "Planprodukt" Trstenik i "Inter produkt" doo i Vučkovićem, direktorom i osnivačem "Planprodukt" doo, podneli zahtev Ministarstvu poljoprivrede za dodelu podsticajnih sredstava za podizanje višegodišnjih proizvodnih zasada vinove loze i hmelja, a na osnovu Uredbe Ministarstva poljoprivrede donete februara 2008. U zahtevima su naveli da su tokom 2007. na zakupljenim parcelama PP "Erdevik" ukupne površine od preko 100 hektara zasadili vinovu lozu i po tom osnovu su od Ministarstva poljoprivrede zahtevali dodelu subvencija. Utvrđeno je da osumnjičeni nisu podigli zasade, kao i to da su ugovori o zakupu poljoprivrednog zemljišta falsifikovani. Na osnovu takvih zahteva od strane Ministarstva poljoprivrede odobrena je isplata subvencija u ukupnom iznosu od 104.972.856 dinara (preko 1.000.000 eura) koji su osumnjičeni nakon uplat prisvojili, a PP "Erdevik" oštetili i za iznos od 10.400.000 dinara. po osnovu neplaćenog zakupa. Takođe su Drezga, Marić, Mirnić i Ilić u nameri pribavljanja protivpravne imovinske koristi privrednim društvima "Evropament", "Agrokop", "Mea" i Z Z "Jedinstvo" u periodu od 2006. do kraja 2009. u više navrata od poslovnih banaka uzimali kredite, a kao garanciju da će isti biti vraćeni u zalog odnosno pod hipoteku stavljali su imovinu PP "Erdevik". Pomenuta sredstva nisu vraćena te po tom osnovu banke od PP "Erdevik" potražuju na ime odobrenih kredita sa kamatama i troškovima servisiranja iznos od 177.499.029 dinara, navedeno je u saopštenju.    

Komentari / 0

Ostavite komentar